Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Wojewoda powołał Zespół ds. Rozwoju Wsi, który będzie wspierał rolników

wtorek, 28 kwietnia 2020 13:37 / Autor: Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Wojewoda świętokrzyski powołał Zespół do Spraw Rozwoju Wsi, który zajmował się będzie wspieraniem działalności rolniczej w naszym regionie. Nowy organ będzie także pracował nad skutecznymi rozwiązaniami w walce ze skutkami klęsk żywiołowych, które dotykają rolnictwo.

Do zadań zespołu należeć będzie realizacja spraw z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego. Zespół zajmie się także sprawami społeczno-zawodowymi organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej.

Zaangażowany będzie ponadto w sprawy rozwiązań pomocowych dla gospodarstw dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, analizy zagrożeń związanych z negatywnymi skutkami zjawisk pogodowych, jakie w ostatnich latach wystąpiły na terenie województwa świętokrzyskiego  - w tym przede wszystkim dotkliwej dla świętokrzyskich rolników suszy rolniczej, która w 2020 r., ze względu na dotychczasowe warunki pogodowe, również może wystąpić.

- W skład zespołu wchodzi szacowne gremium, od rolniczych związków zawodowych poprzez agencje związane z rolnictwem, które ma za zadanie doradzać wojewodzie we wszelkich sprawach związanych z wsią. Jest to gremium bardzo istotne. Mimo że od dłuższego czasu zmagamy się z koronawirusem, nie możemy zapominać również o problemach innego rodzaju. Obecnie przewidujemy te związane z suszą, która może nam zagrażać – mówił wojewoda.

Na czele zespołu stanął wojewoda Zbigniew Koniusz, a w skład prezydium wchodzą także radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Robert Wzorek, który jest także pełnomocnikiem wojewody ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych.

– Mam nadzieję, że moje wykształcenie rolnicze i doświadczenie zawodowe będą pomocne dla pana wojewody i całego zespołu w pokonywaniu wszelkich problemów – podkreślił Robert Wzorek.

Do zespołu powołano m.in. przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych oraz rolników. W gronie tym znaleźli się m.in. dyrektor świętokrzyskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz dyrektor oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oprócz stałych członków zespołu, w jego pracach uczestniczyć będą również eksperci w poszczególnych dziedzinach.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO