Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Ważne decyzje Zarządu Województwa

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ważne decyzje Zarządu Województwa

Kielce / 14 marca 2019 / Tekst

Wsparcie szpitali psychiatrycznych, działań oświatowych i Zakładów Aktywności Zawodowej – decyzje w tych obszarach podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas swojego ostatniego posiedzenia.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy i Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu otrzymają w sumie ponad 14,2 miliona złotych dofinansowania na kompleksową opiekę zdrowotną na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Na konkurs wpłynęły cztery wnioski, jednak dostępna alokacja środków umożliwiła realizację jedynie dwóch projektów. – Jeśli chodzi o Morawicę pieniądze zostaną przeznaczone na  budowę nowego budynku pod dzienny oddział psychiatryczny. Znajdzie się tam również poradnia. W Sandomierzu wesprzemy psychiatrię, ale także zakup tomografu – tłumaczy Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa.

Władze naszego województwa dokonały także podziału środków finansowych PFRON na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Wartość środków to prawie 7 milionów złotych. – Zostały one podzielone na trzy zadania. Po pierwsze, na roboty budowlane w ramach remontów budynków przeznaczonych na rehabilitację. Są to także środki na działanie i zakładanie Zakładów Aktywności Zawodowej oraz dla organizacji pozarządowych – wyjaśnia Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Z kolei w ramach konkursu dotyczącego „małych grantów” Zarząd przyznał dotacje w łącznej wysokości 95 tysięcy złotych. Z 52 ofert wybrano 35 zadań. – Chodzi o zadania z zakresu edukacji, promocji i krzewienia kultury – dodaje Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa. Granty opiewają na kwotę od 2 do 4 tysięcy złotych.

ZOSTAW KOMENTARZ