Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Urząd zleci organizacjom pozarządowym...

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Urząd zleci organizacjom pozarządowym...

Świętokrzyskie / 06 lutego 2018 / Tekst
Urząd zleci organizacjom pozarządowym... (archiwum)

Prawie 1,2 mln zł czeka na organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o ogłoszeniu drugiego konkursu na przeprowadzenie działań z tego zakresu. Przedstawiciele trzeciego sektora mogą się ubiegać o realizację przedsięwzięć związanych z jednym ze wskazanych zadań.

Poniżej prezentujemy listę zadań, które będą organizowane z budżetu samorządu.

1.Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – zarezerwowana na zadanie kwota to 160 tys. zł.

2.Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w szkoleniu, młodzieży uzdolnionej sportowo i imprezach ogólnopolskich (nie dotyczy Programu Świętokrzyska Akademia Sportu) – 220 tys. zł.

3.Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60 tys. zł.

4.Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2,5 tys. zł.

5.Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 7 tys. zł.

6.Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 220 tys. zł. 7.Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych -37 tys. zł.

8.Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 27,8 tys. zł.

9.Dofinansowanie działalności sportu akademickiego – 20 tys. zł. Organizacja imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi – 235 tys. zł.

10.Organizacja imprez popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie” – 120 tys. zł.

11.Rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł brutto – 70 tys. zł. Nabór wniosków trwa 21 dni od momentu ogłoszenia konkursu.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

Oglądaj nas na żywo!

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna