Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Świętokrzyskie prawie na finiszu

piątek, 03 marca 2017 17:37 / Autor: Iwona Gajewska-Wrona
Iwona Gajewska-Wrona

Jeszcze  tylko dwa samorządy w regionie świętokrzyskim nie dostarczyły Świętokrzyskiemu Kuratoratorowi Oświaty uchwał intencyjnych dotyczących nowych sieci szkół. Są to gminy Stopnica i Ruda Maleniecka. Kurator ma jednak nadzieję, że samorządy te  wkrótce wywiążą się ze swojego obowiązku.  

Choć samorządy były zobowiązane do przesłania uchwał intencyjnych do 17 lutego, to jednak nie wszystkie to zrobiły. - Świętokrzyski Kurator Oświaty nadal czeka na dokumenty z gminy Stopnica i Rudy Malenieckiej – powiedział podczas konferencji prasowej wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Robert Frey, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego tłumaczy, że te dwie gminy nie brały udziału w konsultacjach i popełniły pewne błędy proceduralne.  - Władze Gminy Ruda Malaniecka nie brały udziału w konsultacjach, które prowadziliśmy razem z kuratorium, co spowodowało, że popełniły pewne błędy proceduralne. Zamiast uchwały intencyjnej przysłali do zaopiniowania jej projekt. Co prawda inne gminy też wysyłały projekty, ale w celu konsultacji i po nich dosyłały gotowe dokumenty. Już rozmawialiśmy z tym samorządem i ma on to poprawić. Z kolei władze Gminy Stopnica zapowiedziały, że doślą projekt w najbliższym tygodniu – tłumaczył.   

Spośród tych uchwał, które do kuratorium wpłynęły już niemal 100 zostało zaopiniowanych. 75 pozytywnie 12 – z uwagami.  Świętokrzyski kurator ma uwagi między innymi do zmian, które zaproponowały władze Sędziszowa. – Radni podjęli uchwałę  o utworzeniu szkoły z oddziałem zamiejscowym. Nie ma takiego tworu. Ale już rozmawialiśmy na ten temat z rodzicami, z radnymi oraz  dyrektorem szkoły i  wyjaśniliśmy na czym polega błąd. Drugiego marca mamy spotkać się w Sędziszowie i jeszcze raz omówimy tę kwestię. Myślę więc, że problem zostanie rozwiązany – wyjaśnił kurator.

Nadal trwają również rozmowy na temat zmian jakie zaproponowały władze Sandomierza. Kurator nie chce się zgodzić, by jeden z budynków po wygaszeniu gimnazjów został przeznaczony na cele niezwiązane z edukacją.

Przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kuratorium oświaty kończą cykl spotkań w powiatach z rodzicami i nauczycielami. W przyszłym tygodniu konsultacje odbędą się jeszcze w powiatach kieleckim i koneckim oraz mieście Kielce.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO