Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Świętokrzyski rynek pracy w 2018 roku

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

Hulajnoga konkurs 700x200

Hulajnoga konkurs 300x250

WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Świętokrzyski rynek pracy w 2018 roku

świętokrzyskie / 10 stycznia 2019 / Tekst

O blisko 2,4 tys. osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim w ubiegłym roku. Stanowi to ponad 5 proc. wszystkich zarejestrowanych. W ewidencji powiatowych urzędów pracy pozostaje nadal ponad 44 tysiące osób. Zauważalny był natomiast wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz poziom przeciętnych wynagrodzeń.

Świętokrzyski rynek pracy, choć stabilniejszy, wciąż podlega istotnym wpływom koniunktury sezonowej. Szczególnie widoczne było to w grudniu 2018 roku, kiedy to poziom bezrobocia zwiększył się o ponad 1,4 tys. osób. Był to efekt dużego udziału zatrudnienia w rolnictwie oraz w branży budowlano-surowcowej, a także m.in. rosnącej liczby miejsc pracy w obsłudze ruchu turystycznego. W Świętokrzyskiem utrzymuje się dwukrotnie wyższy niż w średnia krajowa udział pracujących w rolnictwie (31,1 proc. ogółu). W usługach pracuje 46,3 proc., a w przemyśle i budownictwie – 22,6 proc.

Ponad połowę zarejestrowanych w urzędach pracy stanowią długotrwale bezrobotni (ponad 51 proc.), tj. pozostający w ewidencji przez okres ponad 12 miesięcy na przestrzeni ostatnich 2 lat. W grupie tej dominują kobiety (blisko 58 proc.). Bez kwalifikacji zawodowych jest ponad 11 tys. bezrobotnych (25 proc. ogółu). Bez doświadczenia zawodowego pozostaje ponad 10 tys. bezrobotnych (ponad 23 proc. ogółu). Głównym powodem bezrobocia pozostaje brak umiejętności odpowiadających potrzebom pracodawców oraz niski poziom wykształcenia. Prawie 46 proc. bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe.

Od trzech lat w naszym regionie utrzymuje się stały wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie wynosi on 122,5 tys. pracowników, tj. o 3,8 proc. więcej, niż przed rokiem. Najwięcej zatrudnionych jest w sektorze przemysłu (53,7 proc.), handlu i naprawie pojazdów samochodowych (19,4 proc.) oraz budownictwie (7,8 proc.). W skali ostatniego roku, największy wzrost zatrudnienia odnotowano w administrowaniu i działalności usługowej dla ludności i przedsiębiorstw, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

W ubiegłym roku podniósł się także poziom przeciętnych wynagrodzeń. Według danych na wrzesień 2018 roku, miesięczne przeciętne wynagrodzenie brutto w świętokrzyskich przedsiębiorstwach osiągnęło poziom 4025 zł brutto (w kraju: 4.778,78 zł).

Oprac. na podst.: UMWŚ

ZOSTAW KOMENTARZ