Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Świętokrzyscy strażacy otrzymali specjalistyczny sprzęt

wtorek, 19 lutego 2019 14:08 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Kilkanaście nowych samochodów, łodzi, quad i sprzęt pożarniczy o wartości ponad 21 milionów złotych trafią w tym roku do świętokrzyskich strażaków. Pieniądze na doposażenie ratowników pochodzą m.in. ze dotacji rządowych i samorządowych, funduszy unijnych, a także środków własnych państwowych i ochotniczych straży pożarnych z województwa świętokrzyskiego.

Uroczyste przekazanie części sprzętu odbyło się przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do jednostek trafiło już sześć samochodów, trzy łodzie oraz quad i przyczepka z agregatem prądotwórczym. Pojazdy otrzymały komendy Państwowej Straży Pożarnej z powiatów kieleckiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego oraz staszowskiego, łodzie jednostki z powiatu buskiego, jędrzejowskiego oraz starachowickiego, a quad z przyczepką Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach.

- Dzisiejsza uroczystość to podniosła chwila dla strażaków z naszego województwa, ponieważ został im przekazany nowy sprzęt, który będzie służył mieszkańcom województwa i niewątpliwie podniesie poziom bezpieczeństwa na terenie ziemi świętokrzyskiej - mówi Robert Sabat, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Symboliczne akty przekazania sprzętu wręczyła przedstawicielom poszczególnych jednostek wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Pozostałe wyposażenie trafi do strażaków podczas odpraw i uroczystości w poszczególnych powiatach.

- Strażacy pracują na co dzień dla dobra drugiego człowieka, niosąc pomoc i wsparcie w sytuacji pożaru, klęsk żywiołowych czy też wypadków komunikacyjnych. Aby ich profesjonalne przygotowanie mogło być wykorzystane w pełni potrzebują dobrego sprzętu, sprawnych samochodów i łodzi. Dlatego cieszę się, że możemy im ten sprzęt przekazać. Serdecznie dziękuję, że są zawsze są gotowi nieść pomoc - podkreśla Agata Wojtyszek.

Bardzo ważną rolę w pracy strażaków pełnią również strażnice, które często są w złym stanie. W zeszłym roku zostało wyremontowanych 158 strażnic jednostek OSP, a łączna kwota dotacji z budżetu państwa na ten cel wyniosła blisko 1,3 miliona złotych. Została także oddana do użytku strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chmielniku, na remont której wydano prawie 5 milionów złotych oraz rozpoczęto budowę największej w województwie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kielcach. Wartość tej inwestycji wynosi 16,5 miliona złotych. Otwarcie zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO