Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Rusza nowy program budowy dróg gminnych i powiatowych

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

bobik 750x200

WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rusza nowy program budowy dróg gminnych i powiatowych

Kielce / 11 stycznia 2019 / Tekst

Prawdopodobnie 250 milionów złotych otrzyma w tym roku województwo świętokrzyskie z budżetu państwa na realizację nowego rządowego programu budowy dróg gminnych i powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Maksymalna kwota dofinansowania dla samorządów, które zakwalifikują się do programu, wyniesie 30 milionów złotych.

Fundusz Dróg Samorządowych został wprowadzony przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego jako instrument finansowego wsparcia dla inwestycji na drogach publicznych gminnych i powiatowych. Przewiduje on dofinansowanie zadań polegających na remoncie, przebudowie, budowie dróg lokalnych, a także budowie mostów i dróg o znaczeniu obronnym. Budżet Funduszu dla całego kraju na lata 2019 do 2028 wynosi ponad 36 miliardów złotych i jest to największy jak dotąd rządowy program wsparcia budowy dróg gminnych i powiatowych w Polsce.

- Program dedykowany jest gminom i powiatom, ale może z niego skorzystać również województwo przy budowie mostów, które znajdują się na drogach wojewódzkich. Dofinansowanie do każdego zadania może wynosić do 80 procent. Ważnym elementem tego programu jest to, że zadania mogą być realizowane w cyklu kilkuletnim - mówi wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Nabór wniosków ma ruszyć jeszcze w styczniu.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy analizie wniosków to wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jego znaczenie dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych, a także podnoszenie standardów technicznych dróg, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych.

W kategorii znaczenia zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych brane będą pod uwagę drogi, które łączą się z drogą wyższego rzędu, peryferyjność danej drogi oraz to czy odcinek jest budowany lub przebudowywany na całej długości.

- Przy kryterium podnoszenia standardów technicznych dróg będziemy brali pod uwagę rozwiązania dodatkowe na drogach takie jak przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie, obiekty mostowe, estakady czy kładki dla pieszych. Dodatkowo punktowane będą skrzyżowania - tłumaczy wojewoda.

Przy zwiększeniu dostępności transportowej jednostek administracyjnych ważne będzie to czy odcinek w części lub całości biegnie przez obszary wiejskie, czy znajduje się w pakiecie dla średnich miast uznanych za zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych oraz czy droga gwarantuje dostęp do miejsc większych zgromadzeń mieszkańców takich jak boiska, amfiteatry, cmentarze czy obiekty zabytkowe. Liczyć się będzie również dostęp do usług transportowych oraz to, czy drogi, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo obywateli i czy droga została uszkodzona w wyniku zjawisk atmosferycznych.

Wysokość dofinansowania na zadanie powiatowe albo gminne może wynieść maksymalnie 30 milionów złotych.

- Będziemy się starali stosować bardzo elastyczne zasady dla samorządów, przede wszystkim będziemy kwalifikować wszelkie prace budowlane począwszy od przygotowania dokumentacji, nadzór inwestorski, prace archeologiczne, budowlane, usunięcie kolizji, oświetlenie drogowe. Przypominam, że pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowym nie są dotacją, co daje nam dużo większe możliwości elastycznego przenoszenia wydatków, zmian zakresu rzeczowego, finansowego czy terminów rozliczenia. Będzie na pewno dużo prościej - zapewnia Jacek Sułek, dyrektor Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

- Stan dróg, remonty i budowa dróg lokalnych są zadaniami własnym gmin i powiatów. Rok 2019 będzie rokiem, w którym rząd pomaga samorządom w doprowadzaniu dróg lokalnych na poziomie standardów przyjętych i obowiązujących w naszym kraju. Liczymy na dobrą współpracę z samorządami - stwierdza poseł PiS Maria Zuba.

Poseł Marek Kwitek dodaje, że w ostatnim czasie duża część samorządów nie była w stanie skorzystać ze środków pomocowych z racji braku wkładu własnego. - Można było uzyskiwać do 80 procent tylko przy tzw. powodziówkach, ale nie wszystkie drogi spełniały te kryteria. Dzięki temu programowi otwiera się szansa dla biedniejszych samorządów, a przecież mieszkańcy powinni równo korzystać z takich programów niezależnie od dochodu samorządu.

Senator Krzysztof Słoń podkreśla, że nowy program pozwoli na rozwój naszego kraju. - Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych to kluczowy dokument podjęty przez polski parlament z inicjatywy rządu. Jego oddziaływanie to nie tylko 10 najbliższych lat i dziesiątki miliardów złotych, ale przede wszystkim skok cywilizacyjny dla naszych gmin i powiatów. Ustawa ta koresponduje z programem "Dostępność +" przeciwdziałając wykluczeniu komunikacyjnemu, co w kontekście naszego województwa ma niebagatelne znaczenie. To jest wiekopomny program i mam nadzieję, że świętokrzyskie samorządy w pełni z niego skorzystają - mówi.

Jeszcze dziś wojewoda spotkała się z reprezentantami świętokrzyskich samorządów i przedstawiła im zasady uzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

ZOSTAW KOMENTARZ