Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Rozmawiali jak walczyć z bezdomnością

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

bobik 750x200

WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rozmawiali jak walczyć z bezdomnością

Kielce / 27 września 2018 / Tekst

Upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności realizowanych na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego było tematem konferencji regionalnej pt. "Pokonać bezdomność". Spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji wspierających bezdomnych odbyło się w czwartek w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Z ogólnopolskiego badania, które zostało przeprowadzone w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku wynika, że na terenie województwa świętokrzyskiego przebywało 762 osoby bezdomne, w tym 623 mężczyzn, 127 kobiet i 12 dzieci. Najczęstszymi przyczynami bezdomności są konflikt rodzinny, eksmisja lub wymeldowanie, uzależnienia oraz zły stan zdrowia i niepełnosprawność.

- Jeżeli chodzi o województwo świętokrzyskie, to na pewno problem bezdomności jest mniejszy niż w innych województwach z tego względu, że jest ono dość małe pod względem ludności, ale w przeliczeniu na jednego mieszkańca ten problem wygląda podobnie jak w innych częściach Polski. Podstawowym problemem jest to, że osoby, które nie mają gdzie mieszkać, pozostają zbyt długo bezdomnymi - stwierdza Jakub Wilczek, prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Dodaje, że w tej chwili prawie połowa polskich bezdomnych boryka się z tym problemem od ponad 5 lat, a 20 procent od ponad 10.

- To są bardzo alarmujące wskaźniki, mówiące o tym, że tak naprawdę mamy w Polsce bardzo dobrze rozwiniętą sieć placówek dla bezdomnych, placówek zbiorowego zamieszkania, schronisk i noclegowni, ale nie bardzo wiemy, co dalej robić z takimi ludźmi. Schroniska i noclegownie powinny pełnić funkcję interwencyjną i powinniśmy w nich jak najszybciej rozpoczynać pracę nad tym, żeby przywrócić ich mieszkańców do funkcjonowania w społeczności, bo długotrwałe przebywanie w placówce zbiorowego zamieszkania powoduje uzależnienie od funkcjonowania w grupie i od udzielanej pomocy, a my chcemy uczyć osoby bezdomne samodzielności - tłumaczy Jakub Wilczek.

W konferencji, która odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, wzięli udział przedstawiciele instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemu bezdomności w województwach świętokrzyskim i łódzkim. Podczas spotkania zaprezentowane zostały tzw. dobre praktyki w walce z bezdomnością realizowane przez miasto Kielce, Caritas Diecezji Kieleckiej, miasto Kutno oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie.

Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że w Kielcach jest obecnie od 600 do 700 osób bezdomnych, a około 500 przebywa poza granica.

- Jako Caritas mamy do zaprezentowania dość nowatorskie rozwiązanie, polegające na tworzeniu sieci wsparcia mieszkaniowego. Mamy na uwadze nie samodzielne mieszkania, ale mieszkania chronione, wspierane i do niedawna jeszcze funkcjonujące domy dla bezdomnych, które są pewnego rodzaju rozwiązaniem przejściowym pomiędzy pomocą instytucjonalną w schroniskach i noclegowniach, a samodzielnym zamieszkaniem na wolnym rynku w lokalach prywatnych. Mamy w takich lokalach około 130 do 140 miejsc i widzę, że zainteresowanie jest spore - relacjonuje ksiądz Słowik i uzupełnia, że rozwiązanie to ma na celu zmniejszanie skali bezdomności i daje możliwość wychodzenia z bezdomności tym, którzy już rozpoczęli walkę z tym problemem.

Walkę z bezdomnością prowadzi również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. - Kielecki MOPR prowadzi wiele działań z zakresu bezdomności, począwszy od profilaktyki, przez interwencje, aż po usystematyzowaną pracę. Mamy bardzo dobrze zabezpieczone miejsca dla osób bezdomnych, rozwiniętą współprace z organizacjami, które prowadzą te miejsca i dużo swoich placówek oraz mieszkań chronionych - mówi Krzysztof Adamski, kierownik Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych MOPR w Kielcach.

Organizatorem konferencji była Ogólnopolska Federacja Na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

ZOSTAW KOMENTARZ