Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Rekordowe dofinansowanie na drogi lokalne

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rekordowe dofinansowanie na drogi lokalne

14 marca 2019 / Tekst

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczona rekordowa kwota, prawie 240 milionów złotych.

Wnioski mogą składać gminy oraz powiaty z całego województwa. – Zgodnie z ustawą z dofinansowania nie mogą korzystać miasta, w których jest siedziba wojewoda oraz marszałka. Na nasze województwo przypada prawie 240 milionów złotych, w tym ponad 59 milionów przeznaczone jest na zadania, które już zostały zgłoszone.  We wrześniu robiliśmy nabór i wnioski te oczekują na akceptację ministra infrastruktury – informuje wojewoda świętokrzyski. – Pozostała kwota około 180 milionów, jest do zakontraktowania w naborze, który ogłosiliśmy. W tej kwocie zawiera się około 60 milionów na zadania wieloletnie, ponieważ samorządy zgłaszały problem, że nie dało się zrealizować zadań w ciągu roku  - uzupełnia wojewoda.

Został dokonany podział środków na powiaty i gminy: dla powiatów jest to 40 procent środków, co stanowi ponad 71 milionów złotych, a dla gmin 60 procent czyli ponad 107 milionów. Maksymalna wysokość dofinansowania to ponad 80 procent kosztów kwalifikowanych w zależności od poziomu dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 30 milionów złotych.

Przy rozpatrywaniu  wniosków będzie brane pod uwagę pięć kryteriów. – Najważniejsze kryterium to wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejne to znaczenie zadania na rozwój spójnej sieci dróg publicznych. Ważne jest aby drogi gminne i powiatowe łączyły się z drogami wyższego rzędu. Pod uwagę będzie również brane podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg pod względem spełniania tych standardów. Chodzi tutaj o mosty, wiadukty czy przejściach dla pieszych o podwyższonym standardzie - wylicza wojewoda. – Dwa ostatnie kryteria to zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych  – uzupełnia.

Wnioski o dofinansowanie zadań w należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego lub dostarczyć drogą pocztową do 12 kwietnia bieżącego roku.  

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

Oglądaj nas na żywo!

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna