Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Rekordowe dofinansowanie na drogi lokalne

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rekordowe dofinansowanie na drogi lokalne

14 marca 2019 / Tekst

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczona rekordowa kwota, prawie 240 milionów złotych.

Wnioski mogą składać gminy oraz powiaty z całego województwa. – Zgodnie z ustawą z dofinansowania nie mogą korzystać miasta, w których jest siedziba wojewoda oraz marszałka. Na nasze województwo przypada prawie 240 milionów złotych, w tym ponad 59 milionów przeznaczone jest na zadania, które już zostały zgłoszone.  We wrześniu robiliśmy nabór i wnioski te oczekują na akceptację ministra infrastruktury – informuje wojewoda świętokrzyski. – Pozostała kwota około 180 milionów, jest do zakontraktowania w naborze, który ogłosiliśmy. W tej kwocie zawiera się około 60 milionów na zadania wieloletnie, ponieważ samorządy zgłaszały problem, że nie dało się zrealizować zadań w ciągu roku  - uzupełnia wojewoda.

Został dokonany podział środków na powiaty i gminy: dla powiatów jest to 40 procent środków, co stanowi ponad 71 milionów złotych, a dla gmin 60 procent czyli ponad 107 milionów. Maksymalna wysokość dofinansowania to ponad 80 procent kosztów kwalifikowanych w zależności od poziomu dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 30 milionów złotych.

Przy rozpatrywaniu  wniosków będzie brane pod uwagę pięć kryteriów. – Najważniejsze kryterium to wpływ zadania na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejne to znaczenie zadania na rozwój spójnej sieci dróg publicznych. Ważne jest aby drogi gminne i powiatowe łączyły się z drogami wyższego rzędu. Pod uwagę będzie również brane podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg pod względem spełniania tych standardów. Chodzi tutaj o mosty, wiadukty czy przejściach dla pieszych o podwyższonym standardzie - wylicza wojewoda. – Dwa ostatnie kryteria to zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych  – uzupełnia.

Wnioski o dofinansowanie zadań w należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego lub dostarczyć drogą pocztową do 12 kwietnia bieżącego roku.  

ZOSTAW KOMENTARZ