Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
lotto082020

REGION

Radni ustanowili nową nagrodę dla muzealników

poniedziałek, 27 kwietnia 2020 13:37 / Autor: Michał Łosiak
Fot. MNwK
Michał Łosiak

Nagrodę Muzealną im. Tadeusza Włoszka ustanowili świętokrzyscy radni podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa. Pierwsza edycja odbędzie się już w tym roku.

Nagroda ma być przyznawana za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej, wkład w dokumentowanie historii regionu, tworzenie wystaw, publikacje, osiągnięcia naukowe oraz za konserwację zbiorów. W takich też kategoriach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyłoni zwycięzców.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zrealizowanego przez osobę zgłoszoną do nagrody oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz muzeów.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia w zakresie konserwacji zbiorów mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz muzeów. Wnioski w pierwszej edycji można składać do 30 czerwca.

Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną oraz statuetkę.

Tadeusz Włoszek był kustoszem, regionalistą, uczestnikiem powstania styczniowego w oddziale Mariana Langiewicza. Brał udział w bitwach na Świętym Krzyżu i pod Staszowem. Ukończył Szkołę Główną w Warszawie. Uczył łaciny i greki, prowadził tajne komplety z języka polskiego. Był inicjatorem, twórcą i przez 25 lat kustoszem kieleckiego oddziału Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które było zaczątkiem Muzeum Świętokrzyskiego, przekształconego później w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Dzięki jego zabiegom, muzeum regionalne w Kielcach w okresie międzywojennym zaliczane było do najlepszych tego typu placówek w kraju. Posiadał oddziały geologii, archeologii, etnografii, broni oraz pracownię konserwatorską i fotograficzną. Za zasługi dla muzealnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Włoszek otrzymał Krzyż Oficerski Orderu „Polonia Restituta”. Odznaczono go również Krzyżem Niepodległości z Mieczami oraz Krzyżem 70-lecia Powstania Styczniowego. Dzięki swej aktywnej działalności na polu krajoznawstwa oraz zaangażowaniu w rozwój muzealnictwa Kielecczyzny, uznawany jest za ojca kieleckich muzeów. Pamiątki po Tadeuszu Włoszku znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym oraz Muzeum Historii Kielc.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO