Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Powiat kielecki współpracuje z miastami i gminami

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

bobik 750x200

WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat kielecki współpracuje z miastami i gminami

Kielce / 18 lutego 2019 / Tekst

Wzajemna współpraca między kieleckim starostwem a miastami i gminami powiatu była tematem spotkania z burmistrzami, wójtami oraz przewodniczącymi rad, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Celem spotkania była prezentacja zamierzeń Zarządu Powiatu oraz ustalenie priorytetów we wspólnych działaniach.

Podczas spotkania poruszone zostały m.in. kwestie inwestycji drogowych, oświaty, turystyki, kultury i promocji. - Myślę, że jeśli samorząd województwa z powiatem kieleckim i z gminami wspólnie omówi różne sprawy, to będzie to bardziej efektywne, niż gdyby każdy robił to z osobna - uważa Mirosław Gębski, starosta kielecki.

Jakie oczekiwania wobec zarządu mieli uczestnicy spotkania? - Mamy chyba podobne oczekiwania, jak inne samorządy. Akurat gmina Daleszyce jest największą gminą w powiecie kieleckim i mamy najwięcej dróg powiatowych, dlatego oczekujemy poprawy infrastruktury drogowej, bo tutaj jest naprawdę dużo do zrobienia - mówi Dariusz Meresiński, burmistrz miasta i gminy Daleszyce.

- Będziemy starać się znaleźć jak najlepsze porozumienie i środki finansowe zewnętrzne na budowę dróg i chodników, ponieważ większość ciągów komunikacyjnych ważnych dla naszej gminy to drogi powiatowe. Złożyliśmy juz do starosty kieleckiego zestawienie najbardziej niebezpiecznych odcinków i będziemy się starali wspólnie te miejsca rozbudowywać w taki sposób, abyśmy zwiększali bezpieczeństwo - relacjonuje Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. - W tym momencie jesteśmy też na etapie projektowania dwóch długich odcinków chodników we wsi Podklonówka i Mąchocice Górne i mamy zaprojektowany chodnik na granicy dwóch sołectw Domaszowice i Wola Kopcowa. Chcielibyśmy te zadania jak najszybciej wprowadzić do realizacji - dodaje.

Wójt podkreśla również, że ważnymi obszarami, w których starostwo powinno współpracować z gminą jest pomoc dla niepełnosprawnych i kultura. - Myślę, że wszystkie gminy naszego powiatu powinny współpracować jeżeli chodzi o organizację różnego rodzaju przeglądów i konkursów, bo pokazywanie swojego dorobku artystycznego jest bardzo ważne i daje naszym zespołom pozytywne działanie na przyszłość - stwierdza.

Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele władz województwa oraz senator Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Słoń. Zaproponował on powołanie Grupy K19 zrzeszającej gminy powiatu kieleckiego w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie społecznej, senioralnej, kulturalnej, infrastrukturalnej i proinwestycyjnej. Współdziałanie w ramach tej grupy ma również pozwolić na bardziej efektywne aplikowanie o środki finansowe dostępne w programach rządowych i samorządu województwa świętokrzyskiego.

ZOSTAW KOMENTARZ