Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Ponad 3 mln złotych dla najzdolniejszych uczniów z regionu

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ponad 3 mln złotych dla najzdolniejszych uczniów z regionu

Kielce / 05 października 2018 / Tekst

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przeznaczy ponad 3 miliony złotych na stypendia dla najzdolniejszych uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, 3 klas gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych w naszym regionie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów na bieżący rok szkolny. Pieniądze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014/2020. Jak podkreśla Agata Binkowska członek zarządu województwa stypendia powędrują do osób najzdolniejszych pochodzących z niezbyt zamożnych rodzin. –Uczniowie najczęściej przeznaczają kwotę wsparcia na zakup sprzętu komputerowego oraz zajęcia dodatkowe. Młodzi ludzie bardzo doceniają te stypendia, z czego się niezmiernie cieszymy – dodaje.

W ramach projektu zakłada się przyznanie 327 stypendiów dla uczniów szkół zawodowych. –Stawiamy na szkolnictwo zawodowe, które ma swój oddzielny program. W poprzednich edycjach projektu szkoły zawodowe przegrywały, ponieważ ich wyniki były nieco niższe od uczniów szkół ogólnokształcących – podkreśla Jacek Kowalczyk dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Łącznie Urząd Marszałkowski przyzna 605 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich. Każdy ze stypendystów będzie objęty przez 10 miesięcy pomocą finansową w wysokości w wysokości 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium zostanie dokonana jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Wynagrodzenie w wysokości 500 zł otrzymają również nauczyciele, którzy są opiekunami stypendystów. Przy czym opiekun może sprawować opiekę nas maksymalnie 3 stypendystami.

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych w bieżącej, III edycji programów stypendialnych, jest umożliwienie także uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych udział w naborze wniosków. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, w których rodzinach wysokość dochodu na jednego członka nie przekracza 1 348 zł lub 1 528 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Brana jest także pod uwagę średnia ocen z wybranych przedmiotów  oraz status finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów kończy się 31 października 2018 roku. Wypłatę stypendiów zaplanowano na przełom lutego i marca 2019 roku.

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

Na żywo

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

Oglądaj nas na żywo!

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna