Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Pieniądze dla kieleckiego Teatru i na Akademię Bajki w Pacanowie

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Pieniądze dla kieleckiego Teatru i na Akademię Bajki w Pacanowie

Kielce, Pacanów / 07 listopada 2018 / Tekst

Projekty powiększenia Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie o Park Edukacyjny „Akademia Bajki” oraz przebudowa budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W sumie na oba projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie przeznaczone blisko 28 milionów złotych.

W ramach konkursu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” o wsparcie finansowe mogły się ubiegać instytucje realizujące przedsięwzięcia z zakresu m.in. zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, dotyczące rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czy też zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęło w sumie 12 projektów na łączną kwotę ponad 135 milionów złotych, w tym prawie 107 milionów złotych dofinansowania z RPO. Ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszło i uzyskało wymaganą liczbę punktów 10 projektów.

Niestety, zarezerwowanych w konkursie pieniędzy wystarczyło jedynie na dofinansowanie dwóch, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Są to projekt ECB pod nazwą „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie” oraz projekt kieleckiego teatru „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Na utworzenie Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie otrzyma 16 mln 466 tysięcy złotych dofinansowania z RPO, przy czym wartość całego przedsięwzięcia wynosi 20 milionów 609 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany do 2022 roku. Zakłada on m.in. powstanie amfiteatru, parku linowego, placu zabaw, groty solnej i mini zoo. Utworzone zostaną także cztery ogrody edukacyjne - komiksu, baśni i bajek, legend oraz ogród opowieści. Park w swojej misji ma odwoływać się do istoty bajki, baśni i legendy polskiej.

Z kolei Teatr im. Stefana Żeromskiego otrzyma 13 milionów 166 tysięcy złotych dotacji z RPO na projekt dotyczący przebudowy i rozbudowy zabytkowego budynku teatru. Wartość całego przedsięwzięcia to 20 milionów 967 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023. Projekt przewiduje m.in. wykonanie technologii scenicznej (elektroakustyki, oświetlenia, mechaniki scenicznej), przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych dachu oraz docieplenia elewacji budynku, a także wykonanie iluminacji budynku. W ramach planowanych prac będą również zakupione i zamontowane windy.

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

NA ŻYWO ul. Sienkiewicza

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna