Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Ostatnie pieniądze na projekty "żłobkowe"

środa, 26 sierpnia 2020 14:22 / Autor: Beata Kwieczko
Beata Kwieczko

Ponad 150 uczniów kieleckiego technikum i szkoły policealnej podniesie swoje umiejętności, a 130 rodziców będzie mogło wrócić do pracy, oddając dziecko do żłobka lub pod opiekę profesjonalnej niani. To wszystko dzięki 4,5 milionowemu dofinansowaniu, jakie trafiło do województwa świętokrzyskiego z funduszy unijnych.

Jak informuje Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, do sześciu projektów, wspierających opiekę nad najmłodszymi dziećmi, trafi prawie 2,5 miliona złotych.

– Dzięki temu przybędzie 30 nowych miejsc w dwóch kieleckich żłobkach, a ponad 70 rodziców dostanie pomoc w postaci pokrycia kosztów zatrudnienia niań. Kolejnych 30 osób będzie mogło skorzystać z refundacji opłat, jakie ponoszą, oddając dzieci do żłobka w Kazimierzy Wielkiej. Niestety, są to ostatnie projekty "żłobkowe" RPO w tym okresie unijnego programowania – mówi Renata Janik.

Dodatkowo ponad dwa miliony złotych unijnego dofinansowania zostanie przekazanych na realizację dwóch projektów szkół zawodowych z Kielc. Skorzysta z nich młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ekonomicznych w klasach o specjalnościach technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki oraz w Szkole Policealnej AWANS – w klasach o specjalności asystentka stomatologiczna, masażysta i elektroradiolog. Wszyscy uczniowie odbędą płatne staże w przedsiębiorstwach. Część z nich zostanie też przeszkolona na specjalistycznych kursach zawodowych, a szkoły doposażą swoje pracownie.

Nowy numer!
40/2020 40/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO