Lotto extra pensja

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»Minister Zieliński przekazał ważne promesy

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Minister Zieliński przekazał ważne promesy

Kielce / 27 lutego 2019 / Tekst

Promesy o wartości 53 milionów złotych na usunięcie skutków klęsk żywiołowych wręczył świętokrzyskim samorządom wiceminister Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ministerialna pomoc została przeznaczona będzie na 160 zadań realizowanych przez 46 jednostek samorządu terytorialnego w naszym województwie. Łącznie zostanie odbudowanych ok. 117 km dróg powiatowych i gminnych, jak również 2 mosty. – To jedna z największych kwot promes jakie zostały przyznane poszczególnym województwom. To oznacza, że to tutaj są ogromne zniszczenia spowodowane przez siły natury, ale z drugiej strony świadczy to o dobrym przygotowaniu i odpowiednim rozpoznaniu potrzeb przez samorządy. Za to dziękuję samorządowcom, którzy przygotowali wnioski. Świadczy to także o dobrej pracy wojewody i urzędników Urzędu Wojewódzkiego – tłumaczył Jarosław Zieliński.

Ze wsparcia MSWiA skorzystał m.in. powiat starachowicki. Wartość promesy, którą odebrał Dariusz Dąbrowski, wicestarosta powiatu to ponad 3,2 miliona złotych. – Występowaliśmy o promesę na remont dróg powiatowych uszkodzonych w trakcie powodzi i nawalnych opadów w gminie Pawłów. Chodzi o drogi o łącznej długości prawie 6,5 kilometra. Zostały one rozmyte przez duże opady. W tym rejonie drogi są często położone w wąwozach, co sprzyja powstawaniu niekorzystnych skutków – wyjaśniał Dariusz Dąbrowski.

Z kolei gmina Bieliny otrzymała promesę o wartości ponad 1,5 miliona złotych. – My realizujemy już usuwanie skutków nawalnego deszczu w naszej gminie. Niektóre zadania jednak czekają, ale dziś dostajemy duże wsparcie. Jest to 80% kosztów realizacji zadań. Chcemy przeprowadzić modernizację czterech odcinków dróg. Zostałyby nam jeszcze trzy niewielkie odcinki – informuje Sławomir Kopacz, wójt Bielin.

Z 53 milionów złotych ponad 15,5 miliona zostanie przeznaczonych na drogi powiatowe, zaś ponad 37 milionów na drogi gminne. Ponadto 7 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało promesy przeznaczone na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych w kwocie prawie 4 milionów.

W uroczystym przekazaniu promes wzięli udział także świętokrzyscy parlamentarzyści oraz Bartłomiej Dorywalski, wicewojewoda świętokrzyski.

ZOSTAW KOMENTARZ