Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

W województwie powstaną trzy nowe Dzienne Domy Opieki Medycznej

środa, 03 czerwca 2020 15:33 / Autor: Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził dofinansowania sześciu projektów dotyczących opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi i seniorami. Dzięki wsparciu w  województwie powstaną trzy nowe Dzienne Domy Opieki Medycznej - w Pierzchnicy, Skarżysku-Kamiennej i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zwrot podatków

Jak informuje Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, na powstanie Dziennych Domów Opieki Medycznej zostanie przeznaczone 8,8 miliona złotych. Natomiast na trzy projekty związane z profilaktyką zdrowotną - ponad 2 miliony złotych.

– W Dziennych Domach Opieki Medycznej pacjenci po zakończonym leczeniu szpitalnym mogą korzystać z niezbędnych zabiegów i opieki lekarzy przez kilka godzin w ciągu dnia, a następnie powracać do swoich miejsc zamieszkania. Chodzi jednak nie tylko o opiekę poszpitalną. Te placówki wypełniają pewną lukę w systemie zdrowia i są odpowiedzią na potrzeby także tej grupy osób chorych, które potrzebują wsparcia bardziej specjalistycznego i w większym zakresie, niż to jest dostępne w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Jednocześnie są to osoby nie wymagające stałej opieki szpitalnej, w tym całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego – dodaje wicemarszałek Janik.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa zaznacza, że te inwestycje wpisują się w obecne potrzeby społeczeństwa. - Tworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej  stanowi odpowiedź na obecne wyzwania demograficzne, związane przede wszystkim ze starzeniem się społeczeństwa. Na przykład w samej gminie Skarżysko-Kamienna, gdzie zlokalizowany ma być jeden z Dziennych Domów, aż jedna czwarta mieszkańców to osoby po 65. roku życia. Pacjenci korzystający z opieki w Dziennych Domach Opieki Medycznej mogą mieć dostęp do wielu specjalistów, np. lekarza z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, lekarza - specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego, psychologa, pielęgniarki, dietetyka, logopedy – wymienia marszałek Bętkowski.

Dofinansowanie unijne w łącznej kwocie ponad dwóch milionów złotych, otrzymają również trzy projekty przewidujące profilaktykę zdrowotną i zapobieganie chorobom zawodowym pracowników w sześciu świętokrzyskich firmach. Z pomocy skorzysta 455 osób, pracujących na różnych stanowiskach i w różnych branżach – to m. in. edukacja, przetwórstwo żywności, przemysłowa produkcja maszyn, administracja publiczna.

Pracownicy będą korzystali m. in. z badań profilaktycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów w kierunku profilaktyki i leczenia chorób zawodowych, charakterystycznych dla danej branży. Ponadto w projektach przewidywane są także zakupy sprzętu, który poprawi warunki pracy – w biurach to np. ergonomiczne fotele, zmniejszające negatywny wpływ wielogodzinnego siedzenia przed komputerem na kręgosłup.    

Nowy numer!
27/2020 27/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ