Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

Rozpoczęła się realizacja projektu e-geodezja

środa, 09 maja 2018 12:27 / Autor: Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podpisano umowę dotyczącą dofinansowania z funduszy unijnych projektu pod nazwą „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w partnerstwie, którego liderem jest powiat jędrzejowski. W imieniu Lidera Projektu umowę podpisali: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek i wicestarosta Janusz Grabek.

Zakres prac realizowanych w czterech powiatach, obejmuje między innymi modernizację ewidencji gruntów, budowę i aktualizację geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych. Projekt przewiduje również cyfryzację zasobów geodezyjnych powiatów, a także modernizację infrastruktury teleinformatycznej. Warto przypomnieć, że geodezyjne bazy danych są podstawą działania wszelkich systemów informacji przestrzennej, które z kolei są jednym z najważniejszych narzędzi sprawnego działania gospodarki w nowoczesnych społeczeństwach.

W efekcie prac zostanie znacząco rozbudowana dostępność  e-usług – specjalistycznych kanałów, umożliwiających za pośrednictwem Internetu przeglądanie baz danych, złożenie zlecenia/zamówienia, realizację płatności i automatyczne udostępnienie danych. Przy pomocy e-usług uzyskuje się niezbędne informacje, umożliwiające obrót nieruchomościami, przygotowanie i prowadzenie inwestycji na każdym etapie, zarządzanie kryzysowe, wykonywanie analiz statystycznych, optymalizacja oraz wspieranie działań administracji i wiele innych.

Wydziały geodezji w starostwach powiatowych województwa świętokrzyskiego od lat rozwijają system e-usług; w coraz większym zakresie, dla coraz większej liczby interesantów. Barierą rozwoju są przede wszystkim finanse – aktualizacja i rozbudowa geodezyjnych baz danych jest bardzo pracochłonna i kosztowna. Uzyskanie dofinansowania UE pozwoli na znaczącą rozbudowę systemu informacji przestrzennej, co z kolei usprawni działanie e-usług podnosząc ich jakość na wyższy poziom. Jednocześnie będzie możliwe powiększenie asortymentu udostępnionych dla społeczeństwa transakcji, realizowanych drogą elektroniczną. Z uwagi na swoją specyfikę dotyczącą bezpośrednich i ważnych potrzeb mieszkańców i instytucji, rozwój e-usług jest efektem powszechnie oczekiwanym, niemal natychmiast dostrzeganym i pozytywnie odbieranym.

Projekt partnerski został złożony w ramach konkursu Osi Priorytetowej VII – Sprawne usługi publiczne Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Ogólna wartość projektu wynosi niemal 33 miliony zł. 85 proc. tej kwoty pochodzi z dofinansowania ze środków UE. Planowane prace mają być zakończone najpóźniej w roku 2023.

Źródło: Powiat Jędrzejowski

[Opracowanie: Bartłomiej Pać, Emilia Partyka]
Nowy numer!
37/2020 37/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO