Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

REGION

15 milionów na kształcenie zawodowe

wtorek, 07 marca 2017 15:33 / Autor: Dariusz Skrzyniarz
Dariusz Skrzyniarz

Kształcenie zawodowe ma wyjść z murów szkół. Marszałek wygospodarował około 15 milionów na zwiększenie liczby praktycznych zajęć, które będą odbywać się w danych zakładach pracy. Realizacja projektu pod hasłem „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” rozpocznie się w sierpniu tego roku, czyli tuż przez nowym rokiem szkolnym. Wsparciem objętych zostanie minimum 500 uczniów z regionu.

Praktyka ma odgrywać jeszcze większą rolę w kształceniu zawodowym. Aż 40 procent zajęć przeniesie się do przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które działają na polu inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Są nimi między innymi nowoczesne rolnictwo, turystyka zdrowotna czy zrównoważona energetyka. Projekt potrwa do grudnia 2020 i dofinansowany zostanie 15 milionami złotych z funduszy unijnych.

- Zależy nam na tym, by większą część czasu w procesie kształcenia uczeń spędził u przedsiębiorcy. Uzyska za to świadczenie stypendialne. Dla przedsiębiorcy też będzie to korzystne, ponieważ dzięki temu programowi dostanie dofinansowanie na zorganizowanie miejsca pracy dla takiego młodego człowieka, sam przejdzie kurs pedagogiczny, który opłacimy. Nauczyciele opiekujący się uczniami też będą nagradzani - mówi marszałek województwa Adam Jarubas.

Dofinansowania na organizację specjalistycznego szkolenia zawodowego będą udzielane w konkursie grantowym. O dofinansowanie będą mogły się starać zawodówki, centra kształcenia praktycznego, samorządy czy przedsiębiorstwa. Katalog potencjalnych beneficjentów projektu jest szeroki. - Chcemy by to rynek, popyt nam powiedział jaki model kształcenia jest najlepszy. W ten sposób do tego podchodzimy - mówi dyrektor departamentu polityki regionalnej Grzegorz Orawiec. - To konkurs, w którym będzie kilka grantów do podjęcia przez dane grupy, konsorcja – dodaje.

Wcześniej do podobnego projektu przyłączył się przedsiębiorca z Końskich – Roman Wróbel. Jego firma działa na rynku odnawialnych źródeł energii, a na nauki przyjął uczniów z tamtejszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. - Jestem bardzo zadowolony z tych praktyk – mówi. - Dodam, że 90 procent mojej załogi to uczniowie, którzy mieli u mnie praktyki albo w inny sposób się szkolili. W ten sposób pozyskuje pracowników, bo obecnie bardzo trudno ich zdobyć na rynku. Młodzi ludzie uczą się u mnie od początku, krok po kroku. Nie muszą odkrywać Ameryki – mówi Roman Wróbel.

Projekt praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach jest efektem inicjatywy „Lagging regions”. W jej ramach Komisja Europejska analizowała powody zastoju w czterech najsłabiej rozwijających się regionach unii. Specjaliści stwierdzili, że w Świętokrzyskiem kształcenie zawodowe prosto mówiąc nie przystaje do potrzeb rynku pracy.

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO