Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM
POGODA
KIELCE
BUSKO-ZDRÓJ
KIELCE
Zwrot podatków
KOŚCIÓŁ

GALERIA

PUBLICYSTYKA
CIEKAWOSTKI
AKADEMIA FINANSÓW
AUDYCJE RADIOWE

Janusz Koza

Janusz Koza, sekretarz miasta Kielce

Ma 49 lat, z wykształcenia historyk. Poseł KPN I i II kadencji; były członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. W latach 1998-2002 - Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody ds. Zarządzania Jakością (ŚUW po 7 miesiącach przygotowań uzyskał, jako pierwszy w Polsce urząd administracji rządowej, certyfikat zgodności z PN-EN ISO 9001:2001). W 2001 roku był także współtwórcą sukcesu ŚUW, który zdobył tytuł Najbardziej Przyjaznego Urzędu Administracji Rządowej w konkursie organizowanym przez Urząd Służby Cywilnej. Zna doskonale w teorii i praktyce zagadnienia związane z administracją publiczną. Pełnił funkcję Sekretarza Wojewódzkiego Zespołu ds. Reformy Administracji Publicznej. Od listopada 2002 roku pracuje w Urzędzie Miasta w Kielcach – obecnie jako sekretarz Miasta. Dzięki wysokim kompetencjom i predyspozycjom do kierowania zespołami ludzkimi w Urzędzie Miasta udało się wprowadzić wiele zmian, mających na celu usprawnienie obsługi klienta, m.in.: wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, przystąpienie do programu „Przejrzysta Polska”, projektu „e-Świętokrzyskie”. Umie nawiązywać kontakty z innymi organizacjami i instytucjami, czego przykładem może być jego współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, w ramach realizacji programu „Demokracja dla Ukrainy”. W trakcie wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych poznał zasady funkcjonowania amerykańskiej administracji na poziomie stanowym i samorządowym. W czasie szkoleń w Austrii i we Francji poznał dokładnie zagadnienia związane z integracją europejską. W 2006 r. został wybrany do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jako jedyny radny z listy Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski. Współtwórca Stowarzyszenia: Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Pro Memoria. Uczestnik Marszów Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, współinicjator odbudowy Krzyża na kieleckiej Bruszni, upamiętniającego powstańców styczniowych.

Nowy numer!
26/2020 26/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ