Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»Publicystyka»Płk Paweł Chabielski, komendant CPdMZ: Mundur to nasze zobowiązanie

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

Publicystyka

Płk Paweł Chabielski, komendant CPdMZ: Mundur to nasze zobowiązanie

Kielce / 16 września 2019 / Tekst

Rozmowa z płk Pawłem Chabielskim, Komendantem Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

CPdMZ obchodzi we wrześniu 30. rocznicę powstania. Kielecka jednostka uważana jest za elitarną i jedyną tego typu w Polsce. Co ją wyróżnia spośród innych jednostek?

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych jest jedyną jednostką w kraju, która szkoli żołnierzy wyjeżdżających na misje w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych pod względem specjalistycznym m.in. z zakresu współpracy cywilno-wojskowej, świadomości międzykulturowej, negocjacji oraz prawa humanitarnego. Centrum jako jedyna jednostka w Polsce organizuje Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Wojskowych. Dzięki naszemu zaangażowaniu postrzegani jesteśmy jako aktywny i godny zaufania sojusznik w ramach NATO, UE i ONZ. Za szczególne osiągnięcia w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych w 2005 roku, minister obrony narodowej wyróżnił Centrum Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W maju 2018 roku Centrum Zorganizowało Centralne Obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W 2019 r. Centrum było współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „20 lat Polski w NATO. Bezpieczeństwo Przyszłości”. Jednostka była organizatorem wystawy Sił Zbrojnych RP podczas „Warsaw Humanitarian Expo” – największych w Europie Środkowo-Wschodniej targach łączących i integrujących środowisko pomocy humanitarnej i rozwojowej. W ramach kampanii Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Centrum jako jedyna jednostka zorganizowała dwukrotnie „Wojskowe Wyzwanie” w Kielcach i w Ostrowcu Świętokrzyskim. Za zasługi dla obronności państwa oraz ogromny wkład pracy na rzecz promocji województwa świętokrzyskiego w kraju i poza jego granicami Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przyznała Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych nagrodę specjalną „Laur Świętokrzyski”.

Jakie szkolenia prowadzi CPdMZ i kto w nich uczestniczy?

Na przestrzeni lat Centrum przeszkoliło ponad 60 tys. żołnierzy i personel cywilny, kierowany do realizacji zadań mandatowych w różnych rejonach świata, gdzie były i są Polskie Kontyngenty Wojskowe. Od 1993 r. Centrum jako jedyna jednostka w kraju organizuje Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Wojskowych. Prowadzimy kursy współpracy cywilno-wojskowej, świadomości międzykulturowej, które są przeznaczone dla żołnierzy zarówno z Polski, jak i krajów sojuszniczych. Program szkolenia Centrum dotyczy przedsięwzięć szkoleniowych dla żołnierzy przygotowujących się do wykonywania zadań w ramach PKW, Grupy Bojowej Unii Europejskiej, Sił Odpowiedzi NATO. Realizujemy także kurs dla dziennikarzy – kandydatów na korespondentów wojennych oraz kursy dla przedstawicieli działów administracji rządowej, czy organizacji pro obronnych.

W jakich misjach uczestniczą żołnierze CPdMZ?

Żołnierze CPdMZ posiadają bardzo duże doświadczenie związane z udziałem w misjach zagranicznych, m. in. w Iraku, Afganistanie, Syrii, Czadzie, Kosowie, Bośnie i Hercegowinie. W tej chwili żołnierze Centrum pełnią służbę w ramach PKW KFOR w Kosowie oraz PKW SOPHIA w Basenie Morza Śródziemnego. Przedstawiciele CPdMZ przygotowują się do wyjazdów w ramach PKW UNIFIL w Libanie i RSM w Afganistanie.

Żołnierze CPdMZ przygotowują się do wyjazdu do Libanu. Na czym będzie polegała ich służba?

Zespół Doradców – Engagement Team  stanowi element wspierający działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego i batalionu irlandzko-polskiego w zakresie współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC). Do głównych zadań tego zespołu należy nawiązywanie relacji z lokalną społecznością, monitorowanie i meldowanie o stanie bezpieczeństwa publicznego, stanie infrastruktury gospodarczej, sytuacji humanitarnej w tym warunków życia ludności i nastrojach społecznych, poprzez udział w patrolach i spotkaniach. Dodatkowo żołnierze z Centrum będą wspierać środowisko cywilne poprzez udział w realizacji projektów rozwojowych z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak wygląda współpraca z żołnierzami z jednostek międzynarodowych?

Żołnierze CPdMZ współpracują z centrami szkolenia w Niemczech, Holandii, Włoszech, Irlandii oraz na Węgrzech. Współpraca ta obejmuje wymianę nie tylko uczestników kursów, ale także instruktorów i specjalistów. Dodatkowo żołnierze Centrum biorą udział w konferencjach międzynarodowych, które odbywały się w Indiach, Brazylii, Nowej Zelandii, Serbii, Estonii, Indonezji, Egipcie a także na Ukrainie. W tym roku żołnierze wyjadą do Macedonii, Włoch i Peru, gdzie będą reprezentować kielecką jednostkę. Oprócz tego współpracujemy ze wszystkimi nacjami uczestniczącymi w wykonywaniu zadań podczas operacji międzynarodowych.

Żołnierzy CPdMZ widać w Kielcach. Uświetniają wydarzenia patriotyczne, ale także angażują się w działania społeczne np. wręczali prezenty chorym dzieciom z okazji Święta Wojska Polskiego. Dlaczego potrzebny jest także ten wymiar służby?

Służba wojskowa to nie tylko obrona Ojczyzny, ale przede wszystkim bycie dla drugiego człowieka. Każdy żołnierz ma rodzinę i wie jak ważne są relacje międzyludzkie, dlatego swoją działalnością chcemy pokazać, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a mundur, który nas wyróżnia stanowi o naszym zobowiązaniu wobec Ojczyzny. Jesteśmy aktywni w sytuacjach gdzie na naszą pomoc liczy środowisko lokalne. Na przełomie maja i czerwca 2010 roku żołnierze Centrum uczestniczyli w akcji przeciwpowodziowej. W CPdMZ działa również bardzo aktywnie klub Honorowych Dawców Krwi zrzeszający żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Od początku istnienia klubu, Honorowi Dawcy Krwi oddali blisko 2000 litrów krwi.

Czego może Pan Komendant życzyć swoim żołnierzom?

Służba w wojsku jest pełna poświęceń, wyrzeczeń i ryzyka. Każdego dnia żołnierze narażają własne zdrowie, a nawet życie. Szkolenia, misje zagraniczne wymagają od nas precyzji oraz doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego. Bierzemy aktywnie udział w życiu naszego społeczeństwa dając świadectwo patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Swoim żołnierzom życzę odwagi na każdy dzień, wytrwałości oraz dalszego poświęcenia i zaangażowania jakim wykazują się każdego dnia, a także satysfakcji z realizacji zadań oraz poczucia dumy z dobrze pełnionej służby.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

ZOSTAW KOMENTARZ