Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»Publicystyka»Bóg się rodzi

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


Publicystyka

Bóg się rodzi

24 grudnia 2018 / Tekst

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg stał się Człowiekiem (por. J 1,14). Jednym z nas. Dla nas cieszących się łaską wiary, Jezus Chrystus jest Synem Bożym naszym Panem i Odkupicielem. Tę prawdę wyjaśnił nam święty Jan Paweł II, kiedy opublikował encyklikę: „Redemptor hominis” Odkupiciel człowieka.

Patrzymy na Chrystusa jako na Osobę historyczną, patrzymy na Chrystusa także z perspektywy naszej wiary, jako Boga. Misterium Chrystusa prowadzi nas do tajemnicy Wcielenia, do Jego obecności w naszym świecie, do narodzenia z Maryi w Betlejem. To jest najpiękniejszy wyraz Bożej Miłości. Bóg jest z nami i dla nas. Dziś wśród nas obecny jest przez dar Bożego Słowa i dar Bożej miłości, którą ofiaruje nam w Eucharystii i w łasce sakramentów świętych.

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z domem. Polska w tym roku obchodzi setną rocznicę odzyskania Niepodległości. Święty Jan Paweł II nauczał: „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją nieustannie zdobywać”. Przede wszystkim chodzi o wolność wewnętrzną. Wolność od zła, pożądań, wolność od tego, co nas rzuca w kajdany wad i ludzkich niedoskonałości. Tylko człowiek wewnętrznie wolny ma to wspaniałomyślne spojrzenie na świat, pełne empatii, troski o drugiego człowieka i o Ojczyznę. Niemal wszyscy bohaterowie minionych wieków, nasi rodacy, byli też ludźmi wierzącymi. A nawet jeśli nie wszyscy cieszyli się łaską wiary, to żyli pewnym ideałem, w którym było miejsce na miłość do Ojczyzny. Myślę, że w tym jubileuszowym roku potrzeba nam tego daru miłości dla Ojczyzny, który wyrazi się przez uczciwą pracę, dobre relacje w świecie polityki, samorządzie, a nawet w naszych rodzinach, bo tam także często przechodzą linie podziałów.

Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest miłość, nadzieja, prawda. Jego obecność w ludzkiej rodzinie, a szczególnie w tej rodzinie naturalnej, czyni ją autentyczną, zgodną wspólnotą. Myślę, że okres Adwentu, jak i Bożego Narodzenia jest tym czasem, który zaprasza nas, aby zbliżyć się do Jezusa przez dar modlitwy, przebaczenia, ofiary. To my mamy stać się obecni dla Jezusa, bo On jest zawsze obecny dla nas. Mamy się stać obecni tak, jak Maryja, która mówiła: „Oto ja Służebnica Pańska” (Łk 1, 38) i była konsekwentna w tej postawie przez całe życie.

Boże Narodzenie uwrażliwia nas na potrzeby osób starszych, chorych, opuszczonych. Choroba i starość to są te sytuacje, które dosięgają życia każdego człowieka. Myślę, że takim ludziom trzeba powiedzieć, że nie są bezużyteczni. Przede wszystkim, żeby mieli tę świadomość, że ktoś ich kocha, szanuje, ktoś o nich myśli. Warto więc złożyć wizytę, ofiarować podarunek, nie tylko w tym wymiarze instytucjonalnym, ale również przez naszą osobistą wrażliwość. Myślę, że jest to największy dar dla ludzi chorych, cierpiących i samotnych, który im przypomina, że to w dobrych ludziach Pan Jezus nas nawiedza.

Życzę wewnętrznego pokoju i wolności, pełnej ufności Panu Bogu. Osobom wierzącym i praktykującym, stanowiącym wspólnotę naszego Kościoła czy innych wspólnot wyznaniowych na terenie naszej diecezji, jak i tym, którzy nie cieszą się łaską wiary, życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem wewnętrznego pokoju, radości i nadziei.

Szczęść Boże.

Bp Jan Piotrowski

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

NA ŻYWO ul. Sienkiewicza

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna