Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»MIASTO»Zarząd świętokrzyskiej "Solidarności" zaniepokojony losem Chemaru

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

Hulajnoga konkurs 700x200

Hulajnoga konkurs 300x250

WIADOMOŚCI KIELCE

Zarząd świętokrzyskiej "Solidarności" zaniepokojony losem Chemaru

Kielce / 04 września 2018 / Tekst

Demontaż maszyn, zwolnienia pracowników oraz częściowe zaprzestanie produkcji i brak dialogu ze związkiem zawodowym budzić obawy zarządu regionu świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność" o przyszłość kieleckiej firmy Chemar Armatura. We wtorek zarząd związku wydał komunikat w tej sprawie.

 

Zdaniem zarządu regionu świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" do najbardziej drastycznych działań podejmowanych przez organy spółki z większościowym udziałem niemieckiego inwestora PROVALVE zaliczyć należy zwolnienie w ostatnim czasie 12 pracowników, w tym 7 w trybie pilnym, ze zwolnieniem ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, demontaż oraz wywózkę około 30 sprawnych technicznie i wykorzystywanych w procesie produkcyjnym maszyn wraz z oprzyrządowaniem oraz zaprzestanie przez spółkę, pomimo składanych zamówień, produkcji na rynek polski.

Oprócz tego zarząd wytyka organom spółki jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i uporczywe odmawianie rokowań ze stroną związkową nad nową umową. "Nie podejmowanie rozmów ze stroną związkową na temat sytuacji w firmie oraz brak odpowiedzi na pisma NSZZ „Solidarność" kierowane w tej sprawie do pracodawcy to lekceważące zachowanie pracodawcy świadczące dobitnie o braku jego dobrej woli do dialogu i współpracy ze związkiem" - napisał w komunikacie Mieczysław Gójski.

Wobec powyższej sytuacji zarząd regionu świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność" zaapelował do organów spółki o natychmiastowe zaprzestanie tych działań i zwrócił się do stosownych organów kontrolnych państwa o sprawdzenie, czy opisane działania są zgodne z obowiązującym prawem. Jednocześnie zarząd związku zadeklarował udzielenie wszelkiej pomocy pracownikom spółki w obronie ich miejsc pracy, praw pracowniczych i związkowych.

Zarząd CHEMAR Armatura sp. z o.o. zaprzecza tym informacjom. i podkreśla, że żadna z powyższych informacji nie jest prawdziwa.

"W chwili obecnej spółka przeprowadza restrukturyzację zakładu i to na wielu płaszczyznach. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zakład wyposażony został w nowe i nowoczesne maszyny, które zastąpiły dotychczasowe, nierzadko eksploatowane od kilkudziesięciu lat. Nadmienić bowiem należy, iż zaplecze technologiczne spółki nie było modernizowane od bardzo dawna. I nawet jeśli dotychczasowe maszyny były jeszcze zdatne do użytku, to nie odpowiadają już obecnym standardom. Stąd decyzja o ich sprzedaży i zakup nowych maszyn i urządzeń.

Przestarzałe zaplecze technologiczne to nie jedyny problem spółki. Innym jest też przerost zatrudnienia oraz stanowiska pracy nieprzystające do obecnych wymagań nowoczesnego i specjalistycznego zakładu produkcyjnego, jakim Chemar Armatura chce być. Stąd konieczność zwolnienia niektórych pracowników. Z drugiej jednak strony spółka w ostatnim okresie zatrudniła też nowe osoby, których kwalifikacje były niezbędne do obsługi nowo zakupionych maszyn i urządzeń.

Kuriozalnym jest również zarzut zaprzestania produkcji na rynek polski. Spółka ma bowiem obowiązek dbać o swój interes ekonomiczny, a tym samym pośrednio o interes wszystkich jej pracowników. Kieruje więc swoją produkcję tam, gdzie spodziewa się najwyższych zysków. Więc sugerowanie spółce, że powinna ograniczać się tylko do rynku polskiego, jest przejawem całkowitego niezrozumienia praw ekonomii rządzącej gospodarką XXI w.

Zarząd spółki zdecydował o wypowiedzeniu układu zbiorowego, do czego był w pełni uprawniony, jednak zadeklarował zakładowym organizacjom związkowym niezwłoczne przedstawienie projektu regulaminu wynagradzania, który miałby obowiązywać w miejsce układu zbiorowego. Nowy regulamin wynagradzania zostanie przyjęty w porozumieniu z organizacjami związkowymi.

Podsumowując stwierdzić należy, iż zarzuty świętokrzyskiej „Solidarności” są nieprawdziwe i tendencyjne. Wszystkie podejmowane przez Zarząd spółki działania zmierzają do uczynienia z z Chemaru nowoczesnego i efektywnie zarządzanego zakładu produkcyjnego, który zdolny byłby konkurować nie tylko na rynku polskim ale i zagranicznym. Tymczasem świętokrzyska „Solidarność”, kwestionując podejmowane działania, chciałaby utrzymać status quo w zakładzie, co niechybnie w krótkim czasie doprowadziłoby do uczynienia ze spółki skansenu w porównaniu z nowoczesnymi zakładami europejskimi.

Stawianie takich absurdalnych i nieprawdziwych zarzutów nie wpływa dobrze ani na dialog z zakładowymi organizacjami związkowymi, ani tym bardziej na atmosferę pracy w zakładzie. Godzi również w dobre imię Chemar Armatura sp. z o.o., co zmusza zarząd Spółki do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Zarząd spółki jest zdania, że organizacje związkowe powinny być zainteresowane w uczynieniu z Chemaru sprawnego i zyskownego przedsiębiorstwa, co przełoży się też na polepszenie sytuacji wszystkich zatrudnionych osób. Zarząd Spółki jest bowiem przekonany, że wszystkie podejmowane obecnie działania restrukturyzacyjne już wkrótce pozwolą na podwyżkę wynagrodzeń".

 

ZOSTAW KOMENTARZ