Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»MIASTO»Mówią o komunistycznych zbrodniach sądowych

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

WIADOMOŚCI KIELCE

Mówią o komunistycznych zbrodniach sądowych

Kielce / 14 marca 2019 / Tekst

– Rola sądów w okresie powojennym, podczas trwania reżimu komunistycznego, znacząco się zmieniła. Stały się one narzędziem represji – mówiła dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik kieleckie Delegatury IPN w trakcie specjalnej konferencji dotyczącej zbrodni sądowych w latach 1944-1989.

Sympozjum odbywa się w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Nauk Medycznych w Kielcach. – Celem spotkania jest wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli świata nauki i wymiaru sprawiedliwości. Gościmy osoby z krajowych uczelni wyższych, jak i zagranicznych oraz osoby, które pracują w sądownictwie – tłumaczy Marzena Grosicka z Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy wysłuchają licznych prelekcji. Jedną z nich pt. „Bezprawne pozbawienie wolności i deportacja w głąb ZSRR prawników z terenu województwa kieleckiego w latach 1944/45” wygłosił dr Dariusz Palacz z WSEPiNM. – Podczas deportacji zatrzymań dokonywały jednostki Smiersza, czyli kontrwywiadu Armii Sowieckiej. Przede wszystkim chodziło o złamanie kręgosłupa moralnego sędziów i pokazanie co ich będzie czekało jeśli nie wypełnią rozkazów rządzących – zauważył dr Palacz.

W planie wydarzenia znalazł się również wykład ks. dr. Tomasza Gocela z Archiwum Diecezjalnego w Kielcach dotyczący represji władz komunistycznych wobec organizatorów i nauczających religii na terenie diecezji kieleckiej w latach 1961-1964. – Działania komunistów były wyrazem wrogości wobec Kościoła. Na początek lat 60. uporali się już z legalną opozycją, oddziałami zbrojnymi podziemia niepodległościowego i jedynym znakiem sprzeciwu pozostawał Kościół. Pierwszą poważną represją było wyrzucenie religii ze szkoły. Trzeba było organizować punkty katechetyczne. Komuniści dążyli jednak do całkowitego zakazu nauczania. Znalazłem aż 10 form represjonowania organizatorów nauki religii – wyjaśniał ks. dr Gocel.

Konferencję zorganizował Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, a współorganizatorem jest Winnicy Instytut Kooperatywny w Winnicy.

ZOSTAW KOMENTARZ