Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

Jak wziąć pożyczkę obrotową w ARP na wypłatę wynagrodzeń?

poniedziałek, 27 kwietnia 2020 10:40 / Autor: Piotr Wójcik
Piotr Wójcik

W ramach tarczy antykryzysowej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznaje pożyczki obrotowe na wypłatę wynagrodzeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Jak się o nią postarać?

Pożyczka przyznawana jest w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Może również stanowić uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy, obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej

Środki otrzymywane są na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności. Pożyczka kierowana jest do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej

Pieniądze z pożyczki przekazywane są bezpośrednio na rachunki pracownicze (przez ARP lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego (wybrany bank)). Mogą być one również wypłacone na na rachunek bieżący przedsiębiorcy, ale pod warunkiem, że udokumentuje on celowość wydatkowania środków z pożyczki.

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

 

DRUKI I FORMULARZE:

- WNIOSEK

- KLAUZULE

WZÓR UMOWY

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BILANSOWYCH I POZABILANSOWYCH

 

SZCZEGÓŁY I WARUNKI

Nowy numer!
41/2020 41/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO