Lotto extra pensja

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»MIASTO»"Helios" komentuje obecność niespełna trzyletniego dziecka na horrorze

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

WIADOMOŚCI KIELCE

"Helios" komentuje obecność niespełna trzyletniego dziecka na horrorze

Kielce / 02 grudnia 2019 / Tekst

Przypomnijmy: W sobotę, 23 listopada, do kieleckiego „Heliosa” na film „Doktor Sen” rodzice wprowadzili niespełna trzyletnią dziewczynkę, co oburzyło jedną z naszych czytelniczek. Według pani Magdaleny pracownicy kina stwierdzili, że nie mogą nic poradzić na zaistniałą sytuację, gdyż dziecko znajduje się pod opieką rodziców. Zarząd „Heliosa” stwierdził jednak, że informacje zawarte w artykule są nierzetelne.

- Kwestia kategorii wiekowych do filmów wyświetlanych w kinach nie została objęta uregulowaniami prawnymi - informuje Bogumiła Grabowicz, kierownik biura zarządu Helios SA. - Brakuje organu publicznego lub innego podmiotu, który ustalałby kategorie wiekowe dla widzów w zależności od treści zawartych w danym tytule. Pomimo tego, w przypadku każdego z tytułów znajdujących się w repertuarze kin „Helios” wskazywana jest kategoria wiekowa. Ma ona charakter wyłącznie sugestywny i jej celem jest ułatwienie opiekunom dzieci podjęcia decyzji, czy treści zawarte w danym filmie są odpowiednie dla małoletnich pozostających pod ich opieką. Nie powinno ulegać wątpliwości, że przed wybraniem się na seans z małoletnim, opiekunowie powinni dokładnie zapoznać się z tematyką filmu oraz charakterem prezentowanych w nim treści - dodaje.

Zarząd Heliosa zaznacza również, że zobowiązał swoich pracowników do udzielania szczegółowych informacji na temat każdego filmu znajdującego się w repertuarze kina, w szczególności na temat ryzyka wystąpienia niedostosowanych dla małoletnich treści.

- Dobrym obyczajem przyjętym w kinach „Helios”, jest zwracanie rodzicom uwagi podczas nabywania biletów na konkretny seans, na nieodpowiedni charakter danego filmu dla dzieci -  zauważa Grabowicz. - Tego typu widzom polecane jest zazwyczaj udanie się na inny tytuł, przeznaczony dla najmłodszych widzów. „Helios” czyni to z myślą o rodzicach, kierując się chęcią ich wsparcia w prawidłowym wykonywaniu obowiązków rodzicielskich, gdyż w obecnym stanie prawnym „Helios” nie jest uprawniona do arbitralnego ograniczenia dostępu do swoich usług w stosunku do małoletnich, jeśli ich opiekun wyraził na ten dostęp zgodę - tłumaczy.

- W świetle powyższego, informacje zawarte w artykule prasowym „Helios” uznaje za nierzetelne - stwierdza Grabowicz. - Brakuje w nim odniesień do istniejącego stanu prawnego w kontekście tego, na kim spoczywa odpowiedzialność prawna za dobro dziecka, a sugestia, jakoby spoczywała ona na kinie jest niezgodna z prawdą - dodaje.

Pierwszy artykuł na temat dziecka wprowadzonego na horror opublikowaliśmy w środę, 27 listopada. Dzień później, w czwartek, przedstawiliśmy z kolei stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, w którym znalazło się odniesienie do przepisów prawa. Mówią one, że dziecko aż do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. To rodzice mają więc prawo do jego wychowania, jak też obowiązek takiego sprawowania władzy rodzicielskiej, jakiego wymaga dobro dziecka. Stanowisko „Heliosa” w sprawie otrzymaliśmy z kolei w piątek, 29 listopada. Po jego przeczytaniu przesłaliśmy link do wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka, która nie została wzięta pod uwagę przy sporządzaniu pisma przez „Helios”.

- „Helios” pragnie stanowczo podtrzymać swoje stanowisko co do kontynuacji szczególnej dbałości o dobro swoich najmłodszych widzów - podkreśla Grabowicz. - Personel w naszych kinach wciąż będzie uczulać towarzyszących dziecku opiekunów prawnych na sugerowaną kategorię wiekową oraz ewentualną niestosowność prezentowania określonych treści osobom poniżej określonego wieku - dodaje.

ZOSTAW KOMENTARZ