Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»MIASTO»Dziwne oświadczenie Wenty na Facebooku. Ma pretensje do radnych

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

bobik 750x200

WIADOMOŚCI KIELCE

Dziwne oświadczenie Wenty na Facebooku. Ma pretensje do radnych

Kielce / 11 kwietnia 2019 / Tekst

Na oficjalnym profilu miasta Kielce na Facebooku Bogdan Wenta oskarżył radnych PiS-u o upolitycznienie sprawy przekazania budynku szkoły Siostrom Nazaretankom i "wytworzenie konfliktu ideologicznego". Jednocześnie przekazał, że spełni wolę większości radnych i przygotuje umowę użyczenia dla Sióstr.

Na dzisiejszej sesji większość radnych głosowało za umową intencyjną dotyczącą bezpłatnego użyczenia, natomiast odrzucili umowę dzierżawy. Klub radnych PiS był przeciwko dzierżawie, natomiast za głosowali radni Koalicji Obywatelskiej. Wstrzymali się rajcy Projektu Świętokrzyskie Bezpartyjny Niezależny.

Po godzinie 21 na oficjalnym profilu Miasta Kielce, Bogdan Wenta wydał oświadczenie, w którym oskarżył radnych PiS o upolitycznienie sprawy. "Propozycja umowy dzierżawy nie została jednak zaakceptowana przez większość Rady Miasta. Jednocześnie w trakcie czwartkowej sesji, na której projekt uchwały pojawił się na prośbę Sióstr Nazaretanek, nastąpiła próba upolitycznienia tej propozycji przez część radnych i wytworzenia wokół niej konfliktu ideologicznego, co jest zupełnie sprzeczne z intencją władz miasta.

Prezydent Kielc miał na celu wyłącznie wypracowanie transparentnych i równych dla wszystkich zasad użyczeń i dzierżawy budynków, będących własnością miasta, a udostępnianych podmiotom zewnętrznym.

Proponując udostępnienie budynku przy ul. Marszałkowskiej na zasadzie umowy dzierżawy, uwzględniany był przede wszystkim interes miasta. Należy pamiętać, że do szkoły sióstr Nazaretanek uczęszcza 82 dzieci (tj. blisko 30% ogółu) nie będących mieszkańcami Kielc. Jednocześnie, na mocy obowiązujących przepisów, gminy, w których zamieszkują ci uczniowie, nie dopłacają do ich kształcenia, a cały koszt edukacji ponosi Miasto Kielce. W tym przypadku, jest to kwota 170 tysięcy złotych rocznie" - czytamy w oświadczeniu.

Co ciekawe Wenta ma także pretensje, że radni nie dyskutowali poprawki zgłoszonej przez Marcina Chłodnickiego. Mówiła ona o możliwości ogłoszenia konkursu na wynajem budynku. Tyle, że w tym momencie byłoby to katastrofalne w skutkach, ponieważ wprowadzenie poprawki wiązałoby się z likwidacją szkoły prowadzonej przez Siostry Nazaretanki. Spowodowałoby to ogromne problemy dla rodziców uczniów, który zostaliby bez szkoły dla swoich dzieci. - "W trakcie sesji, radni Kielc większością głosów, bez żadnej dyskusji, odrzucili także poprawkę do uchwały intencyjnej, wyrażającą w swoim zapisie możliwość ogłoszenia konkursu na wynajem nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej. W konkursie mogłyby wystartować wszystkie podmioty, a zwycięzcą zostaliby autorzy najlepszego rozwiązania, co byłoby korzystne dla uczniów oraz ich rodziców" - pisze Wenta.

Wenta oskarża także Kamila Suchańskiego, że nie dopuścił do zabrania głosu na Radzie Miasta osób zainteresowanych. Nie podał jednak o jakie osoby chodzi. - "Jest dla władz miasta całkowicie niezrozumiałe, że w trakcie czwartkowej sesji Rady Miasta, do głosu - poza przedstawicielami rodziców - nie zostali dopuszczeni inni zainteresowani, mimo zwrócenia się z taką prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta, w odpowiednim do tego trybie, w dniach poprzedzających czwartkową sesję. To, jak również odrzucenie ww. poprawki, nie jest tożsame z transparentnością i otwartością miasta na wszystkie środowiska. 

Włodarz miasta obiecał jednak, że spełni wolę większości radnych i podpiszę umowę bezpłatnego użyczenia budynku przy ul. Marszałkowskiej.

ZOSTAW KOMENTARZ