Lotto extra pensja

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»MIASTO»Czy w Kielcach powstaną woonerfy? Pod uwagę jest branych kilka ulic

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

WIADOMOŚCI KIELCE

Czy w Kielcach powstaną woonerfy? Pod uwagę jest branych kilka ulic

Kielce / 16 września 2019 / Tekst

Jeżeli w budżecie miasta uda się wygospodarować pieniądze, to być może w przyszłym roku w Kielcach powstanie pierwszy woonerf, czyli rodzaj ulicy, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne. Wzorem dla naszego miasta jest Łódź, która jest prekursorem tego typu rozwiązań.

Woonerf to rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne zapewnione m.in. dzięki zagospodarowanym terenom zielonym przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Woonerf jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaka, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego, nie wykluczając jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej.

Jeżeli chodzi o Polskę, prekursorem tego typu rozwiązań jest Łódź. To właśnie z tego miasta chcą czerpać przykład kieleccy radni, a inicjatorką stworzenia w Kielcach woonerfu jest Agata Wojda.

- Rewitalizacja w naszym mieście polega głównie na remoncie zabytkowego śródmieścia, a Łódź ma doświadczenia rewitalizacji wieloaspektowej, bo przeprowadzane są konsultacje społeczne z mieszkańcami i brane są pod uwagę ich opinie. My chcieliśmy zrobić coś podobnego przy okazji rewitalizacji ulicy Bodzentyńskiej. Moglibyśmy przeankietować przedsiębiorców, zbadać ich oczekiwania oraz porozmawiać z mieszkańcami nie tylko kamienic przylegających do ulicy Bodzentyńskiej, ale również innych, którzy korzystają ze ścisłego centrum - mówi Agata Wojda.

Jej zdaniem dobrym miejscem na stworzenie woonerfu w Kielcach byłaby ulica Staszica. - Woonerf to specjalna forma łączenia różnych funkcji w mieście i dotyczy to szczególnie ulic, które są zlokalizowane w śródmieściu, czyli nie zamykanie dla ruchu wprost, tylko tworzenie miejsc, gdzie w pierwszej kolejności mają priorytet mieszkańcy i piesi. Ulica Staszica jest naturalnym ciągiem komunikacyjnym, który łączy dwa ważne punkty, czyli Park Miejski i deptak. W tym momencie jest przejezdna, po obu jej stronach są parkingi i wokół znajdują się różne lokale. Gdybyśmy chcieli, aby powstał tu to woonerf, to musielibyśmy stworzyć naturalne ograniczenia ruchu dla samochodów i dołożyć jakieś elementy małej architektury np. ławeczki i zieleńce - tłumaczy radna i dodaje, że woonerfy mogłyby powstać także na ulicy Słowackiego Śniadeckich lub Mickiewicza.

- Dzięki takiemu zagospodarowaniu przestrzeni publicznej dużo przyjemniej spędza się czas i myślę, że kielczanie widzą potrzebę takich zmian. Dodowem na to jest projekt woonerfu na ulicy Staszica, który wpłynął do budżetu obywatelskiego - podkreśla Agata Wojda i dodaje, że pierwsze woonerfy w Łodzi były tworzone właśnie z budżetu obywatelskiego, a w miejscach, w których powstały wzrastała liczba lokali usługowych i gastronomicznych. - Jeżeli uda nam się wygospodarować środki w budżecie i uzyskać potrzebne zgody, to pierwszy woonerf w Kielcach mógłby powstać już w przyszłym roku. Jestem pewna, że jeżeli stworzymy pierwszy, to będą powstawać kolejne.

ZOSTAW KOMENTARZ