Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

MIASTO

86 projektów w Budżecie Obywatelskim. Sprawdź listę

poniedziałek, 30 września 2019 18:34 / Autor: Piotr Natkaniec
Piotr Natkaniec

86 projektów przeszło pozytywnie weryfikacje merytoryczną. 24 zostały odrzucone, ale po raz pierwszy wnioskodawcy mają prawo odwołania od decyzji komisji.

Do najczęstszych przyczyn negatywnej oceny  projektów zaliczyć należy m.in. niespełnienie wymogu ogólnodostępności projektu, lokalizację projektu na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Kielce oraz brak możliwości realizacji projektu w trakcie jednego roku budżetowego.

Od tego roku nowością jest, iż od negatywnej oceny wnioskodawcy mogą złożyć odwołanie – będzie to możliwe w dniach od 1 do 3 października br. Odwołanie wnosi się do Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego za pośrednictwem Urzędu Miasta Kielce w formie elektronicznej lub pisemnej. Za datę wniesienia odwołania uznaje się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce. 

Po oszacowaniu kosztów, podział projektów kształtuje się następująco:

- 34 projekty inwestycyjne duże

- 39 projekty inwestycyjne małe

- 37 projekty nieinwestycyjne

Lista projektów jest dostępna na stronie internetowej budzetobywatelski.kielce.eu

Nowy numer!
37/2020 37/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO