online button
Jesteś tutaj:Radio eM»KOŚCIÓŁ»Wszyscy jesteśmy misjonarzami
online button
online button

DIECEZJA KIELECKA WIADOMOŚCI

Wszyscy jesteśmy misjonarzami

06 czerwca 2015 / Tekst

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Przed nami IV Krajowy Kongres Misyjny (12–14 czerwca 2015 w Warszawie) – będzie on okazją do refleksji nad misyjną działalnością Kościoła. Jego hasło „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” przynagla nas do świadczenia o Bożej miłości. Misjonarze to ludzie radośni, otwarci, wychodzący do drugiego człowieka z pomocną dłonią oraz przesłaniem Ewangelii, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Święty Paweł pisał: „Królestwo Boże – to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Wspólnoty chrześcijańskie autentycznie czerpiące z Ewangelii doświadczają tego, że Jezus jest źródłem radości, która nie przemija z modą, ale trwa w człowieku mimo trudnych doświadczeń, wyzwań czy problemów, jakie mogą się pojawić.

Nakaz misyjny Jezusa sprzed Wniebowstąpienia – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19) – jest wciąż aktualny. "Idźcie" to znaczy wychodźcie do człowieka i nieście mu dobra duchowe, które przekazał Zbawiciel. Jeśli misjonarz z takim przesłaniem idzie do ludzi, to uszanuje ich kulturę, będzie ich rozumiał, pochyli się nad chorymi i cierpiącymi. Ewangelizacja jest bowiem troską o całego człowieka w jego wymiarze duchowym i cielesnym.

Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris missio” nauczał, że każdy chrześcijanin na mocy chrztu świętego jest misjonarzem. Natomiast w liście apostolskim „Novo millennio ineunte” podkreślał, że kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie może zatrzymać Go dla siebie. Należąc do wspólnoty Kościoła wszyscy jesteśmy misjonarzami, ponieważ wiara umacnia się, jeśli jest przekazywana. Misjonarzem jest każdy, kto modli się w intencjach misji i podejmuje współpracę. Modlitwy nie da się skrępować ani drutem kolczastym, ani przeciwną ideologią. Duchowym wsparciem są także podejmowane wyrzeczenia. Zaangażowanie w misje mówi o jakości i dojrzałości naszej wiary, która nie może być tylko własną ścieżką, wydeptaną przez pobożność i przyzwyczajenia. Katolicy muszą autentycznie interesować się sprawami Kościoła oraz troszczyć się o głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie na wszystkich kontynentach. Działalność misyjna Kościoła potrzebuje także ofiar materialnych. Są one przeznaczone na budowę infrastruktury ewangelizacyjnej: kościołów, kaplic, domów formacyjnych, które służą ludziom.

W Dzieło Misyjne Kościoła włącza się również diecezja kielecka. W pierwszy piątek miesiąca modlimy się w intencji misji i misjonarzy. Msza święta o godz. 6.30 z kieleckiej katedry transmitowana jest w diecezjalnym Radiu eM. Istnieje wkładka diecezjalna do pisma „Misje Dzisiaj”. Integrowane jest także środowisko misyjne, a ich sercem są Róże Żywego Różańca. W maju odbyło się spotkanie rodzin misjonarzy, na którym rodzice mogli się dowiedzieć, jak wygląda praca ich synów i córek. Zapraszam wszystkich do włączenia się w dzieło misyjne przez modlitwę, ofiarowanie swych cierpień, trudów oraz – w miarę możliwości – ofiar materialnych. Jestem przekonany, że tam gdzie sieje się zdrowe ziarno, tam będzie obfity plon. Szczęść Boże.

Biskup kielecki Jan Piotrowski

Na temat Kongresu, na stronie diecezji kieleckiej, można wysłuchać wywiadu z ks. biskupem Janem Piotrowskim, jaki przeprowadził ks. Łukasz Zygmunt.

http://diecezja.kielce.pl/bp-piotrowski-o-iv-krajowym-kongresie-misyjnym

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

Jeden procent

banner edukacja ekonomiczna