Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»KOŚCIÓŁ»Wielki Post - czas modlitwy i pokuty

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


DIECEZJA KIELECKA WIADOMOŚCI

Wielki Post - czas modlitwy i pokuty

05 marca 2019 / Tekst

Felieton Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego na Wielki Post:

"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Wielki Post, który wyrasta z tradycji Kościoła i przesłania Ewangelii, jest drogą do Świąt Wielkanocnych. Zauważmy, że Pan Jezus przed podjęciem publicznej działalności wyszedł na pustynię, aby się modlić, przebywać w ciszy i przeżywać umartwienie cielesne. Tam został też poddany gwałtownej próbie kuszenia przez szatana. Jego wyjście, było zamierzone i było nie tylko przygotowaniem się do publicznej działalności, ale wchodzeniem w relację z Ojcem przez, Którego został posłany do świata (zob. Mt 4, 1-11).

Tradycja Kościoła w nauczaniu Ojców Kościoła, świętych mężów i nauczycieli wiary pierwszych wieków chrześcijaństwa, mówi nam wiele o Wielkim Poście. O tym szczególnym czasie, jego praktykach i owocach. Wielki Post jest oczyszczeniem siebie, aby było w nas więcej miejsca dla Pana Boga. Święty Augustyn zauważył, że wiele wysiłku i troski wkładamy w to, aby żyć komfortowo, cieszyć się powodzeniem, być akceptowanym i kochanym. Jednak stawia i drugie pytanie: a co robimy, aby przygotować się na ostateczną podróż, na spotkanie z Bogiem? Czy podejmujemy wysiłki życia duchowego?

W tegoroczny Wielki Post Ojciec Święty Franciszek zaprasza nas do refleksji, aby rozeznać kim jestem? Jak żyję? Jak powrócić z miłością do Bożego prawa, przykazań, ducha Ewangelii i błogosławieństw? Papież przypomina rzecz zasadniczą, o której dziś niestety zapominają pojedynczy ludzie oraz całe społeczności, że człowiek nie jest bogiem stworzenia. Człowiek jest dziedzicem, użytkownikiem, który ma czynić sobie ziemię poddaną. Pan Bóg, go w tym nie ogranicza. Ale człowiek powinien szanować dzieła Boże i odnajdywać w nich to, co go wewnętrznie buduje, aby chronić się – jak podkreśla Ojciec Święty – przed niszczącą siłą grzechu.

Post rozpoczynamy od posypania głów popiołem na znak wołania o pokutę. Popielec wskazuje, że życie przemija, coś jest za nami, a jednocześnie przypomina, że należy zabiegać o swoją duszę. Kiedy kapłan posypie naszą głowę popiołem, miejmy świadomość, że Pan Bóg łaskawie na nas patrzy, ponieważ Jego miłość jest miłosierna i niezmienna.

Wielki Post to wyzwanie i zadanie. Post, modlitwa i jałmużna są bronią współczesnego człowieka, aby człowiek nie stawał się drapieżnym konsumentem dóbr materialnych i obyczajowych. Dlatego, jako chrześcijanie przyjmujemy to zaproszenie Ojca Świętego, które wyrasta z Ewangelii i zechciejmy wejść w przestrzeń modlitwy. A Wielki Post w polskiej tradycji ofiaruje nam różne jej formy: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje oraz sakrament pokuty i pojednania, który jest formą intymnego spotkania z miłosiernym Bogiem, który jest przebaczającą Miłością. Ramiona miłosiernego Boga są dla nas szeroko otwarte. On nas przygarnia i patrzy na nas z czułością Ojca, tak jak patrzył na syna marnotrawnego (zob. Łk 15,11-32). Pan Bóg ciągle ma skierowany wzrok ku nam, nawet jeśli nam się wydaje, że się przed nami ukrywa.

Życzę wszystkim wiernym, aby wypełniło się w nas życzenie św. Pawła, jakie kiedyś wyraził w Liście do Koryntian, że to, co stare minęło i oto wszytko jest nowe. Ono będzie nowe dzięki nowej łasce. Post jest czasem, aby tak właśnie było również w naszym życiu, abyśmy doświadczyli duchowej odnowy.

Szczęść Boże".

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

NA ŻYWO ul. Sienkiewicza

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna