Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

Trzy lata z ks. biskupem Janem Piotrowskim

środa, 29 listopada 2017 19:59 / Autor: Iwona Gajewska-Wrona
Iwona Gajewska-Wrona

Dziś mija trzecia rocznica Ingresu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego do Bazyliki Katedralnej w Kielcach.  Z tej okazji, w  kieleckiej Bazylice odprawiona została Msza Święta. Przewodniczył jej ks. biskup Jan Piotrowski. Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kaleta, biskup nominat.

- Drodzy Bracia i Siostry!  Gromadzimy się dziś w imię Jezusa Chrystusa, by sprawować Najświętszą Eucharystię w trzecią rocznicę ingresu do Katedry kieleckiej pasterza kościoła kieleckiego - biskupa Jana. Z rozmodlonym sercem przy naszym pasterzu, wraz z biskupem Marianem stoją: kapłani, osoby  konsekrowane, diakoni i alumni naszego Seminarium Duchownego, siostry i bracia świeccy. Stajemy więc ożywieni duchem wiary i zjednoczeni ze swoim pasterzem słyszymy wezwanie: "Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia" -  powiedział biskup nominat. Ks. dr Andrzej Kaleta wiele mówił o tym, jak bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach jest wiara i prawdziwi świadkowie Chrystusa.

- Ingres oznacza wejście biskupa w specjalną relację wiary z powierzoną Jego pieczy wspólnotą diecezjan. Z zarysowanego w tym kazaniu kontekstu wynika, że nie łatwo jest być świadkiem, a tym bardziej nie łatwo jest być pasterzem. Świadomi wielkiej odpowiedzialności, jaka została złożona na barki księdza biskupa otaczamy Go naszą modlitwą, wypraszając u miłosierdzia Bożego wszelkie potrzebne łaski. I myślę,  że będę wyrazicielem myśli i pragnień wszystkich zgromadzonych, jeśli powiem zwracając się do biskupa Jana: Pasterzu Kościoła Kieleckiego, umocniony Duchem Świętym, prowadź powierzony Ci Kościół drogą wiary, nadziei i miłości. Będzie Ci towarzyszyła nasza modlitwa - zakończył biskup nominat.  

Po Mszy świętej przedstawiciele kapłanów, sióstr zakonnych oraz wszystkich wiernych wręczyli księdzu biskupowi kwiaty i złożyli życzenia.

Biskup podziękował wszystkim za pamięć i wspólną modlitwę. – Bóg zapłać za wspólny dar modlitwy. Niech Wam Bóg błogosławi– mówił. 

4 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. 25 stycznia 2014 r. w katedrze tarnowskiej ks. Jan Piotrowski przyjął sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był bp Andrzej Jeż, a towarzyszyli mu abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz biskup senior Władysław Bobowski. 11 października 2014 r. Ojciec Święty mianował go nowym Biskupem Kieleckim. 28 listopada 2014 r. kanoniczne objął rządy w diecezji kieleckiej, a dzień później odbył Ingres do Bazyliki Katedralnej.

 

Nowy numer!
31/2020 31/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO