Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»KOŚCIÓŁ»Pójdziemy do Matki Bożej

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


DIECEZJA KIELECKA WIADOMOŚCI

Pójdziemy do Matki Bożej

diecezja kielecka / 07 lipca 2018 / Tekst

Rozmowa z Biskupem Kieleckim Janem Piotrowskim.  

- Wakacje to czas odpoczynku, ale także wspólnych spotkań. Diecezja kielecka będzie gościła w lipcu stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia, którego idea związana jest ze świętym Janem Pawłem II.

- Ziemia świętokrzyska jest ziemią gościnną. Co roku przyjeżdżają tutaj turyści i pielgrzymi. Cieszę się, że Dzieło Nowego Tysiąclecia zdecydowało, aby w tym roku gościć właśnie u nas. Na tej ziemi, gdzie w Wiślicy odnajdujemy najstarsze ślady chrześcijaństwa w Polsce, gdzie znajdują się relikwie Drzewa Krzyża Świętego, w mieście Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. W mieście, które ma piękną historię patriotyczną i niepodległościową. To wydarzenie, które dokonuje się co roku od wielu lat, ma za zadanie pomóc młodzieży z wielu zakątków naszej Ojczyzny, aby odkrywała to, co piękne, dobre i szlachetne w polskiej kulturze, obyczajowości i w tym, co człowiek wynosi także z kontaktu osobistego z napotkanymi ludźmi w naszych miejscowościach, miastach czy wioskach.

- Młodzi ludzie uczestniczą także w Pieszej Pielgrzymce Kieleckiej na Jasną Górę. Przypomnijmy o tej wyjątkowej formie rekolekcji w drodze.

- Pielgrzymowanie jest dawną formą pobożności. Sięga czasów apostolskich, a także początków Kościoła, kiedy w różnych intencjach podejmowano trud podróży do miejsc bardzo odległych, do Ziemi Świętej, do Rzymu. Takim pielgrzymem był na przykład święty Stanisław Kostka, którego szczególnie wspominamy w roku 550-lecia jego śmierci. Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę ma swoją historię. W tym roku już 37 rozdział tego wydarzenia będzie tworzyć ponad dwa tysiące osób: wiernych świeckich, osób konsekrowanych, kleryków oraz kapłanów, ludzi różnej kondycji duchowej i fizycznej. Ten rok duszpasterski wyznacza nam piękne hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Warto przypomnieć, że obecność Ducha Świętego nie tylko wiąże się z sakramentem bierzmowania, ale i z pierwszą zasadniczą konsekracją, jaką jest chrzest święty. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tej pielgrzymki w wymiarze fizycznym i duchowym. Zachęcam, aby poświęcić czas od 5 do 13 sierpnia i uczestniczyć w wędrówce, w tych rekolekcjach w drodze.

- Każdy z nas może pójść w pielgrzymce, łącząc się duchowo z pielgrzymami, ponieważ od wielu lat oprócz trzynastu grup czynnych istnieje też czternasta – duchowa. Powiedzmy również o tej formie towarzyszenia pątnikom.

- Tegoroczna propozycja duchowa pielgrzymki wiąże się z rozważaniami o sakramentach świętych, które są pierwszymi owocami Ducha Świętego. Pogłębione zostaną one przez katechezę biblijną przygotowaną przez księdza profesora Tomasza Siemieńca.  Pielgrzymi nie są osamotnieni w tej wędrówce i wysiłku, ponieważ towarzyszy im cała diecezja. W wielu parafiach wierni gromadzą się wieczorem, około godziny 21 czyli w porze Apelu Jasnogórskiego, w kościołach. Wspierają pątników modlitwą różańcową, rozważaniem fragmentów Pisma Świętego, śpiewem pieśni maryjnych. Wtedy cała diecezja staje się wspólnotą pielgrzymkową, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Sierpień jest dogodnym czasem do tych spotkań. Jest jeszcze ciepło, dzień dość długi. Warto więc wejść w żywy kontakt z pielgrzymami poprzez modlitwę i ofiarowany czas. Oni lubią się spotkać, a wejście w tę przestrzeń w duchowy sposób, wsparcie modlitewne, uczyni nas jeszcze bardziej wspólnotą. Całe piękno Kościoła jest właśnie w tej tworzącej się wspólnocie.

- Wspólnotę pielgrzymkową tworzy bardzo wiele osób, nie tylko ci, którzy idą lub modlą się za pątników, ale także ci, którzy przyjmują pielgrzymów pod swój dach i dzielą się z nimi tym, co sami mają.

- Ten wysiłek gościny wobec naszych kieleckich pielgrzymów jest pomnożony przez te dziesięć pielgrzymek, które przechodzą przez naszą diecezję: pieszych, rowerowych i osób indywidualnych. Nasza pielgrzymka korzysta przede wszystkim z gościnności naszych diecezjan. Misyjny szlak przez naszą diecezję od Wiślicy przez Kielce prowadzi prawie do samej Częstochowy. Już dziś dziękuję wszystkim, którzy przyjmują pielgrzymów, dzieląc się z nimi tym, co mają. Wystarczy przysłowiowa szklanka wody czy kromka chleba, miejsce na nocleg. Gościnność nosi w sobie pewną logikę Ewangelii. Pielgrzymka pozwala nam odkrywać przestrzeń do wzajemnego zrozumienia, przyjęcia, akceptacji, nawet jeśli ludzie się nie znają. Czyni nas wszystkich jedną wielką rodziną.

- Od kilku lat Ksiądz Biskup uczestniczy w Pieszej Pielgrzymce Kieleckiej. Jakimi spostrzeżeniami może Ksiądz Biskup podzielić się z nami?

- Każda pielgrzymka daje mi wiele satysfakcji, zarówno ze wspólnej modlitwy, jak i spotkań, poznania wiernych, bliższego kontaktu z ludźmi, których spotykam na pątniczej drodze. Jest to czas, gdy nikt nie chroni dostępu do biskupa. Lubię rozmawiać z wiernymi, nawet jeśli czasem padają trudne pytania. Pielgrzymka jest dla mnie błogosławionym czasem. Dopóki Pan Bóg da mi siłę, dopóty będę towarzyszył pielgrzymom. Tak zamierzam uczynić również w tym roku.

- Udział w pielgrzymce na Jasną Górę łączy się z formacją chrześcijańską. Jakie znaczenie ma ona szczególnie dla młodego pokolenia?

-  Punktem odniesienia w formacji chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus. On jest sensem naszego ziemskiego pielgrzymowania. Chrystus, który jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8). Natomiast w przestrzeni nowej ewangelizacji, odczytywania również duchowych potrzeb młodzieży, potrzebne są nowe formy, nowe pieśni, rozważania, nowy typ spotkań, który sprawia, że młody człowiek jest nie tylko obserwatorem, ale współtwórcą tego wydarzenia. To może być owocne. Życzyłbym sobie, jak i kapłanom, osobom konsekrowanym, młodzieży i wszystkim uczestnikom pielgrzymki, abyśmy poczuli, że każdy uczestnik jest ważny. Bez udziału poszczególnych pątników pielgrzymka nie byłaby tak piękna, jaką powinna być.

- Zapraszamy więc do udziału w niej…

- Zachęcam do bezpośredniego pielgrzymowania, ale jeśli będą przeszkody do fizycznej obecności, to proszę o modlitwę i udział duchowy. W ten sposób budujemy rzeczywistą wspólnotę Kościoła. To budowanie jest trudne, bo domaga się wysiłku, poświęcenia czasu. Jednak radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9,7). Każdy z nas ma Panu Bogu za co dziękować, ofiarowując swój trud i poświęcenie. Znajdźmy więc czas, aby tworzyć tę wyjątkową wspólnotę i wyrazić Panu Bogu wdzięczność. Zapraszam serdecznie do bezpośredniego i duchowego udziału w kolejnej Pieszej Pielgrzymce Kieleckiej na Jasną Górę.

- Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

Podpis pod zdjęcie: ks. biskup Jan Piotrowski i ks. Jacek Iwan, kierownik kieleckiej pielgrzymki.

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

Na żywo

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

Oglądaj nas na żywo!

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna