Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»KOŚCIÓŁ»Nabór do Seminarium

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

Hulajnoga konkurs 700x200

Hulajnoga konkurs 300x250

DIECEZJA KIELECKA WIADOMOŚCI

Nabór do Seminarium

Diecezja Kielecka / 26 czerwca 2018 / Tekst

Trwa nabór w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach na rok Akademicki 2018/2019. Alumni Seminarium stają się jednocześnie studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stąd obowiązują kryteria rekrutacji takie, jak na Wydziale Teologii KUL.

Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat powinien zgłosić się do rektoratu WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy. Podczas niej uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Rejestracja kandydatów ze starą maturą trwała od 10 kwietnia do 29 czerwca, zaś z nową od 10 kwietnia do 9 lipca. Wyniki rekrutacji znane będą, po rozmowach kwalifikacyjnych i egzaminie, 14 lipca. Drugi termin naboru będzie trwał do 15 lipca.

Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2018/2019):

  1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
  2. Życiorys
  3. Opinia Księdza Proboszcza
  4. Opinia Katechety
  5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
  6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
  7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
  8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
  9. 3 zdjęcia
  10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat winien zgłosić się do rektoratu WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy. Podczas niej kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach. Od terminu wstępnej rozmowy zależy termin rejestracji kandydata według następującego harmonogramu:

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

I nabór 10 kwietnia – 29 czerwca

Wyniki rekrutacji 14 lipca 2018 r., potwierdzenie podjęcia studiów 16-19 lipca (złożenie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych)

II nabór od 15 lipca

Rejestracja kandydatów z nową maturą:

I nabór 10 kwietnia – 9 lipca

Wyniki rekrutacji 14 lipca 2018 r., potwierdzenie podjęcia studiów 16-19 lipca (złożenie kompletu dokumentów pod rygorem skreślenia z listy osób zakwalifikowanych)

II nabór od 15 lipca

Rozmowa kwalifikacyjna i egzamin:

11 lipca 2018 r. godz. 10.00 (I nabór).

21 września 2018 r. godz. 10.00 (II nabór).

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 41-368-02-96 i na stronie internetowej www.wsd.kielce.pl

ZOSTAW KOMENTARZ