Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»KOŚCIÓŁ»Dzieci z ubogich rodzin pojadą na wakacje

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


DIECEZJA KIELECKA WIADOMOŚCI

Dzieci z ubogich rodzin pojadą na wakacje

Diecezja Kielecka / 13 czerwca 2019 / Tekst

Zbliżają się wakacje, które nieodłącznie wiążą się z wypoczynkiem w formie koloni lub półkoloni. Jak co roku Caritas Diecezji Kieleckiej przygotowała ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży z rodzin, których nie stać na letni wypoczynek.

W te wakacje dzieci będą mogły skorzystać w sumie z siedmiu turnusów kolonijnych. W lipcu i sierpniu cztery zostaną zorganizowane nad Morzem Bałtyckim, a dwa w Zakopanem. W drugiej połowie czerwca zaplanowany został obóz edukacyjny w Kaczynie, z którego skorzystają dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi. Będzie on prowadzony w oparciu o autorski program "Żyj z zasadami". Uczestnicy nauczą się na nim zasad savoir vivre, kultury osobistej, wrażliwości i szacunku do drugiego człowieka. Będzie on też zawierał elementy profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie  niewłaściwym zachowaniom. W ramach Wakacyjnej Akcji Caritas wypocznie 580 dzieci polskich i 90 uczestników polonijnych. Kadrę turnusów stanowić będą w głównej mierze wolontariusze pełniący funkcję kierowników, wychowawców, duszpasterzy, animatorów muzycznych, pielęgniarek i ratowników.

Ofertę kolonijną uzupełni tradycyjnie wypoczynek w miejscu zamieszkania. Półkolonie zostaną zorganizowane w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Caritas w Jędrzejowie i Proszowicach. W ogniskach wychowawczych i świetlicach środowiskowych dzieci uczestniczyć będą w zajęciach rekreacyjnych, wyjściach na basen, konkursach, wycieczkach krajoznawczych, a w całość zajęć wplecione zostaną  wspomniane wyżej działania profilaktyczne. Z tej formy wypoczynku skorzysta około 240 podopiecznych.

Kolonie i półkolonie są organizowane ze środków własnych Caritas pochodzących z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przy wsparciu finansowym Kuratorium Oświaty w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Krakowie i lokalnych samorządów.

ZOSTAW KOMENTARZ