Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»KOŚCIÓŁ»Caritas Diecezji Kieleckiej podsumowała poprzedni rok pracy

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

DIECEZJA KIELECKA WIADOMOŚCI

Caritas Diecezji Kieleckiej podsumowała poprzedni rok pracy

Kielce / 06 marca 2019 / Tekst

Około 35 tysięcy potrzebujących skorzystało w ubiegłym roku z pomocy Caritas Diecezji Kieleckiej. W tym czasie przeprowadzone zostały liczne dzieła charytatywne oraz podjęto nowe inicjatywy skierowane do ubogich rodzin, osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych.

Dla osób terminalnie chorych szerokie wsparcie świadczy Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty i Hospicjum Domowe w Kielcach, a także Hospicjum Stacjonarne i Domowe w Miechowie. Ważną rolę w opiece nad osobami przewlekle chorymi pełnią Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Piekoszowie, Sędziszowie i Kielcach. Kompleksowe działania z zakresu rehabilitacji prowadzi Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, z pomocy którego w ubiegłym roku skorzystało łącznie około 3900 osób.

- Przez sieć stacji opieki, poradni lekarskich i rehabilitacyjnych Caritas objęło opieką medyczną około 17 tysięcy pacjentów. Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych jest realizowana przez sześć domów pomocy społecznej, dom opieki całodobowej oraz dwa rodzinne domy pomocy. W poprzednim roku z pomocy wszystkich placówek skorzystało w sumie 919 podopiecznych - informuje ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.

Caritas Kielecka prowadzi też placówki stałej pomocy dla bezdomnych takie jak Schronisko dla Kobiet w Kielcach, Schroniska w Morawianach i Świniarach, Schronisko w Kidowie, a także Punkty Pomocy Doraźnej. W skali całego roku z pomocy Caritas skorzystało około 500 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Caritas Diecezji Kieleckiej jest od wielu lat współorganizatorem wigilii oraz śniadania wielkanocnego dla bezdomnych w Kielcach. W każdym z tych wydarzeń Caritas przygotowała dla uczestników około 500 paczek żywnościowych. Podobne spotkania organizowane były w Proszowicach, Miechowie i innych placówkach.

Oprócz tego Caritas prowadziła działania na rzecz osób bezrobotnych oraz pomagała potrzebującym doraźnie i w sytuacjach kryzysowych.

Dla dzieci w wieku szkolnym Caritas prowadzi osiem świetlic środowiskowych i ognisko wychowawcze, z których w zeszłym roku korzystało dziennie około 400 podopiecznych. Najmłodsze dzieci uczęszczają do żłobka oraz dwóch przedszkoli. Ważnym ogniwem wsparcia dzieci i młodzieży są kolonie charytatywne. W ubiegłym roku przeprowadzono siedem turnusów dla ponad 600 dzieci z regionu świętokrzyskiego oraz dzieci z rodzin polonijnych na Białorusi.

- Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami podejmują posługę miłosierdzia, a więc pracownikom, wolontariuszom, darczyńcom i wszystkim życzliwie wspierającym nasze działania. Bez waszej pomocy nie udałoby się tyle zrealizować - mówi ks. Słowik.

ZOSTAW KOMENTARZ