Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

KOŚCIÓŁ

Ks. Paweł Samiczak: Katechizm pomaga poznawać wiarę

czwartek, 09 stycznia 2020 12:12 / Autor: Katarzyna Bernat
Fot. Mateusz Wolski
Katarzyna Bernat

Rozmowa ks. Pawłem Samiczakiem, wikariuszem parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Kielcach  

Zwrot podatków

Katechizm Kościoła Katolickiego - to najważniejszy dokument, który powinien znać każdy katolik...

Powstał on z inicjatywy świętego Jana Pawła II po to, aby stanowić wykładnię wiary katolickiej. Jest to wieloletni owoc pracy zespołu teologów: dogmatyków, biblistów, moralistów, kanonistów i innych. Pomaga katolikowi zrozumieć wiarę, Kościół i jego nauczanie.

Pierwsza część to - Wyznanie wiary.

Zawarta jest w nim analiza tego, jak Bóg był obecny w historii ludzkości: objawiał się, przemawiał, towarzyszył człowiekowi. Przykład Abrahama pokazuje co to znaczy, kiedy postawi się Boga na pierwszym miejscu. To pomaga zrozumieć, że Bóg dalej aktywnie jest obecny w życiu człowieka. Później następuje analiza: "Credo". Chcąc wyznawać świadomie swą wiarę trzeba ją poznać. Rozdział podzielony jest na trzy części: co to znaczy wierzyć w Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Ponadto zawiera rozumienie wspólnoty Kościoła, którą wszyscy tworzymy: księża, osoby konsekrowane i świeccy. Katechizm napisany jest przystępnym językiem tak, że każdy człowiek może odkrywać piękno i mądrość naszej wiary.

Druga część: Celebracja misterium chrześcijańskiego. Co się pod tym kryje?

W pierwszej kolejności jest to podstawa liturgii Kościoła. Liturgia ukazana jest jako misterium i pokazuje jak każdego dnia, uczestnicząc w sposób pogłębiony rozumowo, możemy doświadczyć jej piękna. KKK opisuje znaki, symbole, które występują podczas mszy świętej, ponieważ każde słowo i gest coś znaczy. Kiedy poznamy tę symbolikę jeszcze bardziej będziemy rozumieć mszę świętą. Ponadto mamy opisane siedem sakramentów, których udziela Kościół, abyśmy rozumieli co się w nich dokonuje. Katechizm wyjaśnia ich istotę. Chodzi o to, aby przystępować do nich ze czcią i zrozumieniem. Świadome przeżywanie sakramentów wyznacza naszą drogę do świętości. Na przykład problemem jest niezrozumienie sakramentu małżeństwa. Niektórzy uważają, że to "papierek". Jednak dla ludzi wierzących sakrament jest nierozerwalny i stanowi moment, w którym Pan Bóg staje się uczestnikiem tego małżeństwa.

Katechizm wyjaśnia także aspekty naszego powołania.

Oczywiście, ponieważ mamy tutaj wykładnię, jak świadomą wiarę w Pana Boga stosować w codzienności. Następuje taka refleksja co to znaczy, że jestem człowiekiem i chrześcijaninem. Pomaga to w ustawieniu siebie w hierarchii, którą proponuje świat. Co to znaczy, że mam duszę, ciało i jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boże? Co znaczy godność człowieka i życie moralne? Na przykład podstawowe pojęcie: grzech. Ludzie pytają, gdzie jest grzech, a gdzie go nie ma? Takie pytanie wynika z zagubionego sumienia.

Grzech możemy rozpoznać przez Dekalog, który również wyjaśnia Katechizm.

Lektura Katechizmu może pomóc przy rachunku sumienia i rozeznaniu grzechu. Każde przykazanie jest wyjaśnione i jakie mogą być wykroczenia przeciwko niemu. Pan Bóg daje nam Dekalog nie po to, aby nas ograniczyć, ale po to, abyśmy nie krzywdzili siebie i innych.

Katechizm kończy rozdział poświęcony modlitwie.

Do modlitwy się dorasta, aby była świadomym spotkaniem z Panem Bogiem trzeba wcześniej ją zrozumieć, bo modli się cały człowiek. Czy wiem co wypowiadam, czy moje serce rozumie modlitwę? KKK opisuje nam jak wielkie bogactwo zawarte jest w Modlitwie Pańskiej, znanej jako "Ojcze nasz". To nie tylko formuła, którą należy mówić. To nasze osobiste spotkanie. Jest to zakorzenienie w modlitwie, zwracanie się do Pana Boga na każdym etapie: rano, w południe, wieczorem. Ideałem jest to, aby cały nasz dzień był jedną wielką modlitwą, czyli zjednoczeniem się z Chrystusem. Modlitwa jest potrzebna, ponieważ dzięki niej człowiek czerpie z Pana Boga siłę, moc, łaskę, mądrość. Zaczyna się napełniać Panem Bogiem i tak zmienia się jego wnętrze i staje się szczęśliwym człowiekiem.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Bernat

Więcej w audycji: "Tak Wierzę" we wtorek 14 stycznia godz. 20 w Radiu eM Kielce.

Nowy numer!
31/2020 31/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ
WIDEO