Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»Ekoaktywni»Liga obrońców przyrody

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

bobik 750x200

Ekoaktywni

Liga obrońców przyrody

12 sierpnia 2018 / Tekst

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą polską organizacją ekologiczną. Choć początkowo nie obejmowała bezpośrednim zasięgiem swoich działań Kielecczyzny, to od początku promowane przez nią idee były u nas zaszczepiane. Tak pozostało do dziś.

Początek działalności Ligi Ochrony Przyrody jest datowany na 1925 rok, jednak powstanie Ligi Ochrony Przyrody - Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności na Kielecczyźnie datuje się od kwietnia 1954. Powstała wtedy placówka Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu obejmująca zasięgiem swoich działań całe ówczesne województwo kieleckie. Do 1975 roku zarząd okręgu miał siedzibę w Radomiu.

HISTORIA

Liga Ochrony Przyrody dokładała i dokłada starań, by zachować i wzbogacać piękno krajobrazu Kielecczyzny. Jedną z akcji przeprowadzonych przez tę organizację było sadzenie w 1968 roku tysiąca modrzewi w Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego. LOP przyczynił się również do przywrócenia niemal zupełnie wytępionego cisa. Drzewa te zaczęto masowo sadzić w parkach, przy szkołach i w miejscach pamięci narodowej. Liga Ochrony Przyrody od początku działania współpracuje również ze światem nauki i bierze udział w konferencjach. W 1975 roku, wspólnie z Polskim Towarzystwem Leśnym zorganizowała konferencję na temat ”Stefan Żeromski – niezłomny obrońca Puszczy Jodłowej”.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Bogata historia przekłada się również na bogactwo działań podejmowanych przez organizację współcześnie. Do statutowych celów Ligi Ochrony Przyrody należy między innymi budzenie słowem i pismem zainteresowania i miłości dla cech swoistych ziemi ojczystej,  organizowanie i prowadzenie seminariów, warsztatów, obozów, kolonii, wycieczek przyrodniczych, sympozjów, uniwersytetów wiedzy ekologicznej, konkursów, spotkań, konferencji, wystaw, olimpiad, zielonych szkół, klubów zainteresowań i akcji społecznie użytecznych. To między zalesianie, budowa arboretów i innych działań o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.

GRY, WYCIECZKI I FESTYNY

Na takie przedsięwzięcia składają się między innymi edukacyjne gry terenowe dla uczniów. Pod koniec kwietnia przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej zmierzyli się ze złym czarnoksiężnikiem, który chciał zawładnąć wszystkimi zasobami Ziemi i podporządkować sobie mieszkańców świata roślin i zwierząt. Aby go pokonać, dziecięce drużyny musiały wykazać się szybkością, sprytem i pomysłowością, ale przede wszystkim wiedzą.

W minionym roku szkolnym Liga Ochrony Przyrody zapraszała szkoły również do odbywania edukacyjnych wycieczek. Jedna z nich wiodła do ZOO Leśne Zacisze w podkieleckim Lisowie. W jej ramach dzieci zwiedzały ZOO poznając zwierzęta z różnych regionów świata i ucząc się o ich zwyczajach czy cechach budowy. Uczniowie odwiedzali również Chałupki, gdzie brały udział w warsztatach garncarskich, a także uczyły się o zwierzętach chronionych występujących na terenie gminy Morawica, która objęta jest programem NATURA 2000 – Dolina Czarnej Nidy.

Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat przewidziane zostały również warsztaty na temat owadów zapylających. Ich celem było uświadomienie dzieciom znaczenia owadów w procesie zapylania oraz uświadomienie konieczności ochrony zapylaczy. Dzieci poznawały budowę i cykl życiowy owadów, a także budowę roślin. Dowiadywały się między innymi tego, że aby powstał owoc, musi dojść do zapylania kwiatu.

Jednym z edukacyjnych działań Ligi Ochrony Przyrody jest też organizacja dorocznego festynu Bliżej Natury – Bliżej Ciebie. Tegoroczny miał miejsce 18 czerwca w Osadzie Świętokrzyskiej w Hucie Szklanej. Do głównych jego celów należało budowanie bliskich relacji dzieci z przyrodą poprzez jej doświadczanie i odczuwanie zmysłami.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Edukacyjna działalność Ligi Ochrony Przyrody to jednak nie tylko oferta kierowana do dzieci. Organizacja dokłada starań również o to, by nauczyciele podchodzili do prowadzenia zajęć w taki sposób, by były one pożyteczne i ciekawe dla uczniów. Właśnie z tego powodu LOP prowadzi szkolenia dla pedagogów w różnych zakresach. To między innymi warsztaty przybliżające nauczycielom problem praktycznych form edukacji przyrodniczo-leśnej. Głównym celem takich warsztatów jest zapoznanie nauczycieli z ciekawymi, aktywizującymi formami edukacji dla zrównoważonego rozwoju, zapoznanie ich z aktualnymi trendami w edukacji ekologicznej, a także zmotywowanie do tego, by podejmowali działania proekologiczne również w swoich placówkach. Zajęcia przybliżają pedagogom również ciekawe przyrodniczo miejsca i działające na naszym terenie ośrodków edukacyjnych organizujących na przykład zielone szkoły.

***

Część przedsięwzięć realizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody powstaje przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionych latach takie wsparcie otrzymały między innymi Turnieje Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów i przedszkolaków, terenowe warsztaty przyrodnicze wycieczki edukacyjne, festiwal piosenki przyrodniczej czy planszowa gra edukacyjna.

ZOSTAW KOMENTARZ