Lotto extra pensja

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»CIEKAWOSTKI»Ubezpieczenie mieszkania i domu - jak wybrać? - artykuł sponsorowany

Na antenie: Radio eM
em.kielce.pl

CIEKAWOSTKI

Ubezpieczenie mieszkania i domu - jak wybrać? - artykuł sponsorowany

Kielce / 12 września 2018 / Tekst

Dobre ubezpieczenie domu i mieszkania to podstawa ochrony tego rodzaju nieruchomości. Ubezpieczenie o zbyt wąskim zakresie nie spełni swojej funkcji, bo albo zabraknie pieniędzy na pokrycie szkody, albo towarzystwo odmówi wypłaty świadczenia. Polisa zbyt rozbudowana to przepłacona składka względem otrzymanego odszkodowania.

Jak działa ubezpieczenie domu i mieszkania?

Ubezpieczenie nieruchomości to polisa, której znaczenie docenia się dopiero w momencie, gdy wydarzy się szkoda. Wtedy można pozyskać pieniądze na wykonanie ewentualnych remontów, spłacenie kredytu czy inne wydatki.

W zależności od tego, jakiego rodzaju szkoda miała miejsce, różne są wypłaty świadczenia. Szkoda może być częściowa lub całkowita. W przypadku szkody częściowej, na miejsce zdarzenia przyjeżdża rzeczoznawca z towarzystwa ubezpieczeniowego i ocenia rozmiar szkód. Rzeczoznawca określa rozmiar szkód wyrażony w procentach. Zależnie od tego, jaki procent nieruchomości został uszkodzony, taki procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony poszkodowanemu.

W przypadku szkody całkowitej, wypłacana jest całkowita suma ubezpieczenia, ale z zaznaczeniem, że nie więcej niż wynosi rynkowa wartość zniszczonej nieruchomości, oczywiście przed zniszczeniem. Jeżeli więc rynkowa wartość mieszkania to 200 000 zł, a było ono ubezpieczone na 300 000 zł, to wypłacona zostanie i tak tylko pierwotna suma. W tym przypadku również pojawia się rzeczoznawca, chociażby po to, by ustalić, czy rzeczywiście doszło do szkody całkowitej.

Ubezpieczenie nieruchomości pomaga więc ją naprawić, odbudować lub odkupić, zależnie od tego jaka jest potrzeba, bez konieczności inwestowania w to pieniędzy z domowego budżetu.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie?

Bardzo ważną kwestią jest prawidłowe dopasowanie sumy ubezpieczenia. Najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, gdy suma ubezpieczenia równa jest wartości danego mieszkania.

Druga sprawa to zakres ochrony. Poza ubezpieczeniem murów i stałych elementów, warto rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o umowy dodatkowe, które chronią również ruchomości znajdujące się w domu. Jaki jest zakres umów dodatkowych, można sprawdzić analizując Link4 ubezpieczenie domu.

Każda polisa nieruchomości zawiera umowy dodatkowe, których zadaniem jest otoczenie kompleksową ochroną mienia, jak i samego ubezpieczonego. Poza ruchomościami można bowiem wykupić również ubezpieczenie garażu, altanki, zwierząt domowych, nekropolii czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w życiu prywatnym. Dodatki znajdziemy zarówno w polisach z porównywarki online i w innym miejscach, np. mbank ubezpieczenia mieszkania w www.ubezpieczeniemieszkania.pl.

Każda z umów dodatkowych zawierana jest na osobną sumę ubezpieczenia. Poza tym, że przy umowie głównej suma powinna być równa wartości mieszkania, to przy poszczególnych umowach, suma powinna być dobierana indywidualnie. Wszystko zależy od wartości ruchomości domowych, wartości garażu, zwierząt, nekropolii, czy rozmiaru szkód, które potencjalnie możemy komuś wyrządzić.

Na tym jednak nie koniec. Ubezpieczenie nieruchomości zawiera się nie tylko w zakresie tego, co ma być objęte ochroną, ale również, w zakresie tego, jakie zdarzenia ubezpieczeniowe mają się znaleźć w odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W wersji podstawowej ubezpieczenia, działa ono w sytuacji pożaru, zalania i kilkunastu innych zdarzeń losowych (uderzenie pioruna, przewalone drzewo, silne wiatry i wichury, zalanie wodami opadowymi, zalanie wodami gruntowymi). W ramach działania osób trzecich – wykupywanych oddzielnie - najczęściej uwzględnianymi ryzykami jest kradzież z włamaniem, wandalizm i dewastacja.

Przed przystąpieniem do podpisania umowy trzeba ją też bardzo dokładnie i starannie przeczytać. Każda definicja powinna być zweryfikowana. Dlatego lepiej wszystko wyjaśnić wcześniej i dokładnie, tak by nie było wątpliwości co do tego, kiedy to ubezpieczenie działa i w jakim zakresie.

ZOSTAW KOMENTARZ