Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl

online button
Jesteś tutaj:Radio eM»CIEKAWOSTKI»Promocja "Reklama 30% taniej"

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl


INFORMACJE KIELCE

Promocja "Reklama 30% taniej"

29 lipca 2017 / Tekst

Regulamin promocji “Reklama 30% taniej”

 • 1. Informacje ogólne
 1. Organizatorem Promocji “Reklama 30 % taniej” jest Radio eM Kielce z siedzibą w Kielcach pod adresem: ul. Jana Pawła II nr 4,NIP 657-001-14-46, REGON 021120771, zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji od 18 września 2017 do 19 października 2017, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Uczestnik Promocji musi wykorzystać Rabat w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego.
 3. Informacje o Promocji “Reklama 30% taniej” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej em.kielce.pl.
 • 2. Definicje
 1. Organizator – Radio eM Kielce, którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja “Reklama 30% taniej” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik - przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, który bierze udział w Promocji. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, który dotychczas nie wykupił w jakiejkolwiek formie reklamy w Radio eM Kielce, Tygodniku eM Kielce oraz portalu em.kielce.pl  
 5. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji “ Reklama 30% taniej” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
 6. Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego – równoznaczny z czasem trwania promocji.
 7. Rabat - zniżka na skorzystanie z usług reklamowych w Radio eM Kielce, Tygodniku eM Kielce oraz portalu em.kielce.pl p, określona procentowo w stosunku do cen podanych w cenniku usług reklamowych Radia eM Kielce, cenniku reklam w Tygodniku eM Kielce oraz cenniku reklam portalu em.kielce.pl.
 • 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w okresie dwóch lat do dnia rozpoczęcia promocji nie wykupili jakiejkolwiek reklamy w Radiu eM Kielce, Tygodniku eM Kielce oraz portalu em.kielce.pl.
 2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadać będą kupon rabatowy zamieszczony w Tygodniku eM Kielce.
 3. Uczestnik w okresie trwania promocji będzie mógł wykorzystać jeden kupon rabatowy.
 1. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji “Reklama 30 % taniej”.
 2. Rabat - zniżka na skorzystanie z usług reklamowych w okresie od 18 września 2017 do 19 października 2017 w Radio eM Kielce, Tygodniku eM Kielce oraz portalu em.kielce.pl p, określona procentowo w stosunku do cen podanych w cenniku usług reklamowych Radia eM Kielce, cenniku reklam w Tygodniku eM Kielce oraz cenniku reklam portalu em.kielce.pl.
 • 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “Reklama 30% taniej”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

ZOSTAW KOMENTARZ

ZNAJDZIESZ NAS

WYSZUKIWARKA

TYGODNIK EM

FACEBOOKSŁUCHAJ ONLINE

online button

TVS

Pobierz aplikacje radia eM

appstore

googleplay

banner edukacja ekonomiczna