Słuchaj nas: Kielce 107,9 FM | Busko-Zdrój 91,8 FM

CIEKAWOSTKI

Biała lista podatników VAT – sankcje i sytuacje awaryjne

wtorek, 11 lutego 2020 10:33 / Autor: Magdalena Nowak
Magdalena Nowak

Biała lista podatników VAT, to specjalny rodzaj bazy danych o przedsiębiorcach, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). To typ rejestru zawierający oficjalne dane na temat prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, pozwalający na weryfikacje ich w sposób elektroniczny w wyszukiwarkach i wykazach dostępnych online przez Internet. Ustawodawca nie wprowadził jednak tych nowoczesnych narzędzi dla zabawy – wykaz podatników VAT ma umożliwić współpracę z podatnikami, w zakresie ich tak zwanej „samo-weryfikacji wzajemnej”. Mechanizm polega na tym, aby zamiast zatrudnia nowych pracowników organów skarbowych, zaktywizować działania samych podatników - od 1 stycznia pod rygorem sankcji zobowiązanych do weryfikacji swoich partnerów biznesowych, w przypadku każdego przelewu powyżej określonej kwoty granicznej.

Podstawowe obowiązki i ich wykonanie

Obowiązek podatnika polega przede wszystkim na tym, aby przed dokonaniem jakiegokolwiek przelewu na kwotę przekraczającą 15 000 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych), zweryfikował rachunek bankowy podany przed kontrahenta. Chodzi tutaj o sprawdzenie, czy drugi podmiot transakcji zgłosił odpowiednio swoje rachunki bankowe do urzędów (w tym urzędu skarbowego), a także czy w razie kontroli organy państwowe mają wiedzę o wszystkich jego zasobach i rachunkach. W przypadku jeżeli rachunek nie zgadza się z tym podanym na białej liście podatników VAT, a nasz kontrahent wystawił fakturę VAT (jako czynny podatnik VAT), sytuację należy koniecznie sprawdzić. Po pierwsze blokując płatność, następnie żądając od kontrahenta odpowiedniego uregulowania swojej sytuacji w odpowiednich organach państwowych. W sytuacji gdy podatnik nie dochowa tej staranności, musi liczyć się z przewidzianymi prawem karami i sankcjami karnymi.

obraz_1.jpg

Kary i sankcje

Pierwszą karą przewidzianą przez ustawodawcę, jest brak możliwości zakwalifikowania wydatku (na kwotę przekraczającą 15 000 zł), jeżeli została ona zapłacona na rachunek bankowy czynnego podatnika podatku VAT, niezgodny z tym znajdującym się w ramach wykazu białej listy podatników VAT, do kosztów uzyskania przychodów podatnika. Nie ma w tej kwestii generalnie znaczenia, czy kontrahent jest uczciwy, czy też nie oraz czy odprowadza podatki prawidłowo. Brak weryfikacji rachunku bankowego i przekazanie środków na zły rachunek, z założenia automatycznie kwalifikuje taki wydatek, jako nie możliwy do zaliczenia do kosztów.

Druga kara odpiera się już na ewentualnej odpowiedzialności (solidarnej) z kontrahentem. Jeżeli nasz partner biznesowy, do którego dokonano przelewu na nieprawidłowy numer rachunku bankowego okaże się nieuczciwym podatnikiem i nie odprowadzi należnego podatku VAT od tej transakcji – organy podatkowe będą mogły szukać sprawiedliwości w dwóch źródłach – u kontrahenta oraz u podatnika, który nie dopilnował obowiązku weryfikacji w ramach białej listy podatników VAT.

Możliwość uniknięcia konsekwencji

Biała lista podatników VAT, jest pewnego rodzaju nowością dla wszystkich. Pomimo tego, że została oddana użytkownikom do opracowywania i wprowadzania już we wrześniu zeszłego roku, nadal wielu przedsiębiorców nie wprowadziło specjalnych rygorów oraz procedur, związanych z obowiązkami stosowania weryfikacji w wykazie VAT. Ustawodawca to przewidział i wprowadził możliwość uniknięcia konsekwencji, które wynikają z wczesnych etapów nowelizacji oraz zwykłego błędu czy niedopatrzenia. Jeżeli podatnik zgłosi do właściwego dla sprzedawcy urzędu skarbowego całą sytuację (to znaczy dokonanie zapłaty na błędy numer rachunku) w terminie maksymalnym 3 dni od transakcji, będzie mógł spać spokojnie.

Nowy numer!
14/2020 14/2020
TWÓJ NEWS
POSŁUCHAJ