Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl
online button
Jesteś tutaj:Radio eM»REGION»WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Na antenie: Radio eM
www.em.kielce.pl
Paweł Michalec

Paweł Michalec

Rolniczy handel detaliczny znowu ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc na rozwój tego typu działalności we wsi. Jak to zrobić i na jakie inwestycje można przeznaczyć środki? Przybliży prezes Agencji Tomasz Nowakowski. W drugiej części audycji rolnicy poznają szczegóły związane z trwającym naborem wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w segmencie nawadnianie.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. O pomoc finansową będą mogły ubiegać się również grupy producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak otrzymać środki i na co można je przeznaczyć, mówią Jolanta Duchnik z Departamentu Działań Inwestycyjnych w agencji i Andrzej Niemirka z Departamentu Grup i Organizacji Producentów.

Nawet 500 tys. zł. mogą uzyskać rolnicy na rozwój przedsiębiorczości, z kolei spółki wodne w ramach pomocy w obszarze działań zapobiegawczych mogą starać się o 1 mln zł. Takie wsparcie przewidziała dla swoich beneficjentów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak je uzyskać i na co można przeznaczyć pieniądze powie Tomasz Nowakowski prezes ARiMR.

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przekazanie swojego gospodarstwa innemu rolnikowi to dwa działania, o których pomoc można będzie ubiegać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 30 września. Jakie warunki muszą spełnić rolnicy, aby skorzystać ze wsparcia oraz na co będą mogli przeznaczyć środki powie Tomasz Kułak z Departamentu Działań Premiowych w Agencji.

25 września ruszy nabór wniosków na wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w obszarze nawadniania. Tym razem gośćmi Martyny Gardockiej są Jolanta Duchnik z departamentu działań inwestycyjnych, która powie m.in. jak uzyskać pomoc i na co można przeznaczyć środki oraz profesor Waldemar Treder, który zdradzi tajniki oszczędzania wody w rolnictwie.

Do 250 tysięcy zł mogą uzyskać rolnicy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF, a także do ponad 14 tys. zł na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i wartość dla środowiska. Wszystko to w ramach działań w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak otrzymać pomoc i na co można przeznaczyć pieniądze powiedzą Tomasz Kułak z departamentu działań premiowych i Joanna Czarnecka z departamentu płatności bezpośrednich.

Agencja proponuje wsparcie

środa, 28 sierpnia 2019 13:04

 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej i premia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF – to kolejne wsparcie jakie kieruje do rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

arimr

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na pomoc w ramach inwestycji w ekosystemy oraz na zalesianie. Kto może ubiegać się o pomoc i jaka jest wysokość wsparcia dla rolników przybliży Joanna Czarnecka z departamentu Płatności Bezpośrednich w agencji.

arimr

Od jutra (31.05) rolnicy będą mogli składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw. O premie będą również mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Jakie kryteria trzeba spełniać i na co można przeznaczyć pieniądze powie Monika Mielnicka z departamentu działań premiowych w agencji.

arimr

To już ostatni moment na składanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy na tworzenie grup i organizacji producentów oraz na modernizację gospodarstw rolnych. Do kogo skierowana jest pomoc i na co mogą liczyć wnioskodawcy? Przybliżą to Katarzyna Gołębiowska z Departamentu Grup i Organizacji Producentów w Agencji oraz Maciej Ruba z Departamentu Działań Inwestycyjnych.

Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany

niedziela, 14 kwietnia 2019 12:07

Od 1 lutego 2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o.w Kielcach w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowej 8.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakośćszkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych) projekt: „Kierowca kategorii D zawód pilnieposzukiwany” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem projektu jest: lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego i jego jakości poprzez organizację praktycznej nauki zawodu kierowca kategorii D.

Trwa nabór wniosków w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na rozwój gospodarstw rolnych. Rolnicy mogą otrzymać do 900 tys. zł zwrotu kosztów. Refundacja w wysokości do 80 procent kosztów kwalifikowanych należy się też rolnikomw ramach inwestycji odtwarzającej potencjał produkcji rolnej. Kto może ubiegać się o pomoc oraz na jakie inwestycje można przeznaczyć pieniądze opowiedzą w dzisiejszej audycji Artur Kukla i Jolanta Duchnik z Departamentu Działań Inwestycyjnych w agencji.

Strona 1 z 2